This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Генерал Петро Григоренко, дисидент 60-х років XX століття

Минуло 115 років від дня народження та 35 років від дня смерті Петра Григоренка. У різні моменти про нього говорили, розповідали та писали. Крім того, люди все ще не знають. Оскільки Петро Григорено заслужив вічну пам’ять, ми повинні пам’ятати про нього.

Детальніше...

Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр

У результаті революції 1917 року українці почали прагнути мати власну державу. У першій великій демонстрації, яка відбулася, окрім прапорів із соціалістичними гаслами, були прапори, які вимагали гетьмана. У 1917 році всі були захоплені соціалізмом. Здавалося, що сила цих ідей не могла перевершити їх. Характерно, що ТУП (Товариство Українських Поступовців) було понадпартійним об’єднанням протягом приблизно десяти років.

Детальніше...

Національна боротьба в Україні в середині 17 століття

Війна проти Речі Посполитої почалася у січні 1648 року через невдоволення українців зростаючим польським пануванням. Головною причиною війни було нестримне гноблення українського народу з боку польської феодальної держави, особливо її магнатів. Це все створювало смертельну небезпеку для українців і загрожувало їхньому існуванню.

Детальніше...

Національна ідея партій та громадських організацій Західної України в 19-му та на початку 20-го століття.

Зростаюче соціальне напруження та відповідна реакція селянських мас були результатом дій австрійського уряду, спрямованих на посилення експлуатації селян, підвищення інтенсивності їхньої праці та нестримної сваволі поміщиків. Як і в українських землях, підвладних Російській імперії, реакція була різноманітною, починаючи від пасивного спротиву, який включав скарги та втечі, до активної протидії, включаючи вбивства поміщиків, відкритий збройний опір, організацію масових антифеодальних виступів тощо.

Детальніше...

Звичаї та обряди в Україні

Українські календарно-побутові звичаї та обряди пройшли складний і тривалий шлях розвитку. Вони отримали таку назву через те, що пов’язані з календарними періодами (зимою, весною, літом і осінню), від яких залежав побут наших предків.

Детальніше...

Трипільська кyльтура. Первісні форми співжиття в Україні.

Люди заселили Україну приблизно 1,5 млн років тому, і їхній розвиток відбувався в основному в тих же напрямках, що й у інших областях. Вивчаючи артефакти, пов’язані зі знаряддями праці, на основі матеріалу, з якого вони були виготовлені, можна виділити декілька основних періодів розвитку первісного ладу (за традицією їх називають віками): кам’яний (палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-бронзовий і залізничний.

Детальніше...

Походження антів

Археолінгвіст, кандидат філологічних наук, лауреат премії ім. І. Франка О. С. Стрижак написав для словника "Історичні етноси України" свою розвідку про антів. Цей етнонім розглядається по-різному в енциклопедіях і узагальнюючих працях 1800-х і 1900-х років:

Детальніше...

Універсали Центральної Ради

З самого початку національної демократичної революції національні сили згуртувалися, що призвело до створення Української Центральної Ради як загальноукраїнського громадсько-політичного центру, покликаного керувати широким народним рухом. У той самий час і українські самостійники виступили з ініціативою її створення.

Детальніше...

Звідки походить назва «Україна»

Мова є складною інформаційною частиною феномену України, а саме сигнальною системою, яка дозволяє людям спілкуватися один з одним. Таким чином, мова є важливим інструментом для об’єднання етносу, його розвитку та, нарешті, для його самоусвідомлення як нації.

Детальніше...

Причини занепаду та загибелі Київської Русі

Походження східних слов’ян пов’язане з територією русичів і їхньою древньою столицею Києвом. Вивчення історичних документів і хронік дає підстави звернутися до найважливіших джерел, які вказують на те, що призвело до нашої біди. Хто ж спричинив глибокі соціальні, економічні, політичні та структурні катаклізми, які пронизують кожну частину нашого суспільства?

Детальніше...

Народи в Центральній Європі

Однією з найцікавіших згадок про Європу початку Х століття є розділ книги арабського енциклопедиста Ал-Масуді «Промивальні золота й копальні самоцвітів» (948 р.), що стосується слов’ян. Його написано як путівник, типовий для арабської географії, який подає цікаві історичні факти про певну територію.

Детальніше...

Політика конфіденційності сайту

Створення сайтів і підтримка студія PBB design

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123