This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Національна боротьба в Україні в середині 17 століття

Війна проти Речі Посполитої почалася у січні 1648 року через невдоволення українців зростаючим польським пануванням. Головною причиною війни було нестримне гноблення українського народу з боку польської феодальної держави, особливо її магнатів. Це все створювало смертельну небезпеку для українців і загрожувало їхньому існуванню.

Усі етнічні групи українців, які брали участь у війні, палко прагнули створити власну українську православну державу, незалежну від Польщі та польських феодалів.

В основі збройних сил України були козацтво, як запорізьке, так і реєстрове, а також українська шляхта; вони дали організуюче начало їх організації та діяльності, а також господарсько-політичному життю країни. Запорізькі козаки були важливою бойовою частиною армії українського народу, яка перемогла противника. Протягом усієї війни Запорізька Січ також служила центром підготовки військових кадрів і важливою тиловою базою повстанців. Крім того, вона залишалася передовою обороною проти агресивних планів кримських феодалів.

Зіновій-Богдан Хмельницький був загальновизнаним вождем українського народу під час війни. Він походив із сім’ї українського православного шляхтича, був добре освічений, займав високі посади в реєстровому війську та був відомий своїми військовими та дипломатичними здібностями. Його розуміння потреб України, її народу та всіх її верств є його історичною заслугою, оскільки він очолив війну за визволення України на початку 1648 року.

На початку національно-визвольної війни стало зрозуміло, що для створення української державності потрібно створити умови, які сприяли б цьому. Українці тривалий час не мали власної національної держави; це було унікальним для класового суспільства, де народ не мав національної держави. Невідкладним завданням було створення та зміцнення державного національного утворення, щоб усунути загрозу зникнення української етнічної спільноти. Це об’єднало зусилля всіх класів українського суспільства в їхній спільній боротьбі за визволення від Речі Посполитої.

Козацька старшина та українська шляхта заснували цю державу. З самого початку війни вони займалися цією справою. Вже у травні 1648 року в Польщу почали надходити повідомлення про те, що Богдан Хмельницький заснував окреме князівство зі столицею у Києві та проголосив себе князем Русі. На початку лютого 1649 року Богдан Хмельницький особисто заявив польського короля, що він хоче заснувати незалежну українську державу.

З самого початку формування українська держава мала такі основні характеристики: органи публічної влади, які не збігалися з населенням, але виконували свої функції на певній території; територія, яку населяли державна організація та її жителі; і податки, які збиралися на утримання органів публічної влади. Слід відзначити, що люди в вільній Україні підтримали новий уряд.

Форма української держави була сформована в результаті бойових дій, і для виконання державних завдань використовувалася вже готова військово-адміністративна, полково-сотенна організація козацтва. Ця організація стала загальною для всіх повстанських сил в екстремальних умовах війни, коли потрібно було максимально об’єднати та мобілізувати всіх людей на боротьбу. Вона також стала єдиною політико-адміністративною та судовою владою в Україні, а не лише церкві. Що стосується Запорізької Січі, то вона зберігала традиційний спосіб правління.

Зборівські (серпень 1649 р.) і Білоцерківські (вересень 1651 р.) договори Богдана Хмельницького з Річчю Посполитою дали правове закріплення створення української національної держави.

Органи управління козацтвом отримали повноваження публічної влади. Генеральний, полковий і сотенний уряди складали структуру цих органів.

Б. Хмельницький був першим гетьманом вільної України. У січні 1648 року його було обрано гетьманом Війська запорізького, що означало, що він керував повсталими запорізькими та реєстровими козаками. Після перемоги під Корсунем Хмельницький заявив: «Правда, что я малый и незначительный человек, но Бог дал мне, что я есть единовладелец и самодержец русский» після року.

Б. Хмельницький також був визнаний королем Польщі як головою України. 19 лютого 1649 року на раді у Переяславі посли Яна-Казимира подарували Б.Хмельницькому гетьманську булаву, бунчук, червону корогву з білим лебедем і грошові подарунки разом із привілеєм на незалежність. Згідно з Самовидцем, «...різні монархи отозвались з приязнью до гетьмана і прислали подарки». Подарунки також надійшли від московського царя.

Б. Хмельницький дуже дбав про те, щоб збройні сили були належним чином організовані та боєздатні. Таким чином, влітку 1648 року він прийняв «Статут про устрій Війська Запорізького». Він мав суворе мислення. Нагадаємо, що шановний полковник М. Кривоноса прикували до гармати за неповагу до гетьмана.

На початку війни Богдан Хмельницький визначив етнічну територію України, яка мала бути звільнена від Польщі. З нею передбачалося прокласти кордон по Віслі.

Однак не всі ці землі повинні були бути звільнені. Однак до 1654 року звільнена Україна вже включала Лівобережжя, частину Правобережжя та велику частину південного степу. В цілому вона доходила до річки Случ на заході, до російського кордону на сході, до басейну річки Прип'ять на півночі та до степової смуги на півдні. Україна мала площу приблизно 200 000 кв. км. По-старому Хмельницький називав свою землю «Руська земля» або «Русь».

Колишні польські воєводства, з яких була вигнана польська влада, були розділені на сотні та полки. У двадцять першому столітті XVII століття почався військовий поділ. Але тоді він лише визначив місце для козацького реєстрового полку, а населення було зобов’язане фінансувати його утримання. Однак з літа 1638 року полки та сотні стали територіальними одиницями, що включали все населення, і на них поширилася влада полкових і сотенних урядів. Згідно зі Зборівським договором, незалежна Наддніпрянська Україна складалася з трьох воєводств: Київського, Брацлавського та Чернігівського. Ці воєводства були розділені на 16 юлків і 272 сотні. У 165U р. було 20 полків. Це було центром української держави з приблизно 1,4-1,6 мільйона людей.

Запорізька Січ була незалежною адміністративно-територіальною одиницею. Богдан Хмельницький намагався поєднати ідеї козацької соборності з традиціями старої українсько-руської державності, які існували й під час панування Литви та Польщі в Україні.

Характерною рисою нової української держави є виборність органів публічної влади та їх фактична відповідальність виборцям, а також помітна роль рад різних рівнів. Це означає, що в українській державі почалася майбутня республіканська форма правління. На користь цієї думки також свідчить те, що Б. Хмельницький, глава цієї організації, негативно ставився до монархічних інституцій і неодноразово публічно критикував їх. Тим не менш, це не заважало йому прагнути до міцної влади, щоб протистояти своїм політичним суперникам як в Україні, так і за її межами.

Україна була визнана іноземними країнами рівноправною стороною міжнародних відносин, і вони були готові встановити договірні відносини з нею. Україна підтримувала постійні дипломатичні зв’язки з Валахією, Кримом, Молдавією, Трансільванією та Туреччиною протягом 1648–1654 років. За договором, укладеним турецьким султаном з «Військом запорізьким і народом руським» у 1649 році, обидві сторони зобов’язалися: Туреччина надала Україні військову допомогу, українським купцям дозволили вільно плавати по Чорному морю та торгувати безмитно в турецьких володіннях, а Україна зобов’язалася перешкоджати запорізьким і донським козакам нападати на Османську імперію.

У той же час Україна налагоджує стосунки з Австрією, Англією, Венецією, Персією, Францією та Швецією.

На шляху до незалежності було багато труднощів. На цьому шляху були як досягнення, так і невдачі.

За Зборівським і Білоцерківським договорами Україна стала незалежною державою. Тим не менш, український народ виступав проти замирення з Польщею, яка не збиралася задовольнити його законні вимоги та мала намір знищити українську державність. За останнім договором шляхта повернулась до своїх земель, що викликало найбільше обурення українців. Це означало, що завойовані здобутки могли бути втрачені. Це призвело до політичної нестабільності в Україні та загострення соціальних конфліктів. Шляхта, орендарі та урядники були вбиті, а їхнє майно було знищене селянами та міщанами. Стали проявляти опозицію як до старшинства, так і до гетьмана групи. Усе більше українців вірили, що лише власна незалежна держава може захистити їхню свободу та православну віру. Він твердо виступав за те, щоб війну за визволення продовжувати до повної перемоги. З цієї причини Україна фактично і юридично розірвала Білоцерківський договір і продовжувала боротися з Польщею до отримання повної незалежності від неї.

Велика історична заслуга Хмельницького полягає в тому, що він обрав соціальний компроміс як найкращий спосіб досягти незалежності. Він був гнучким у своїй політиці, визнаючи соціально-економічні потреби селян, але не відмовляючись від захисту інтересів старшината та шляхти. Так, він пом’якшив конфлікти в суспільстві, замирив людей і, після швидкої перемоги під Батогом (червень 1652 року), твердо вирішив заснувати незалежну державу.

Сміливі та незалежні українці знали, що у визвольній війні з Польщею їм потрібен вірний союзник. Росія, російська нація, могла стати бажаним союзником.

У період виснажувальної війни Хмельницький, козацтво та український народ все більше вірили, що вони не зможуть зберегти незалежність України без військової та іншої допомоги Росії.

У 1651 році Земський собор був скликаний, щоб винести остаточне рішення щодо стосунків між Росією та Україною, оскільки це було головним питанням у високій політиці. Він не відповів позитивно на прохання України. Незважаючи на політику Польщі та її неповаги до царя Росії та порушення мирного договору, Як і раніше, Земський собор вирішив використовувати дипломатію для впливу на Польщу. Але цар отримав благословення від патріарха Йосипа порушити мир, якщо Польща не зробить поступок.

Наприкінці 1653 року Росія була достатньо сильною, щоб розпочати війну з Польщею. 1 жовтня 1653 року Земський собор вирішив розірвати договір з нею і заявив, що «гетьман Богдан Хмельницький і все Войско Запорожское з городами их и землями принять под свою государеву высокую руку...». Для реалізації цього рішення цар Олексій Михайлович направив повноважне посольство під керівництвом боярина Бутурліна до України. Посольство повинно було передати царську грамоту, щоб повідомити про рішення Земського собору.

У Переяславі 8 січня 1654 року у день Богоявления зібралася військова рада. Участь у заході взяли також люди з різних міст України та соціальних верств: «...собралось велике множество людей різних чинів». На раді багато людей погодилися перейти під високу руку царя Олексія Михайловича, коли було оголошено царську грамоту. Цим наказом завершилося зближення України та Росії в 1648–1654 роках.

Хоча представники запорізьких козаків не були присутні на Переяславській раді, вони раніше повідомили Б.Хмельницького, що вони готові «со всем народом... что живет по обе стороны Днепра, под протекцию... российского монарха».

Росія та Україна уклали письмовий договір щодо рішення Земського собору та відповіді Переяславської ради. Його потрібно було зміцнити церковною присягою. Ввечері 8 січня Б.Хмельницький та генеральна старшина присягнули на вірність царю. Після цього посли вручили гетьману клейноди, а саме корогву, булаву та щедрі подарунки. 9 січня полковники склали присягу. А потім кожен інший. З іншого боку, авторитетний дослідник, такий як Дорошенко, стверджує, що не всі групи населення виявили бажання дати присягу. Митрополит Київський відмовився присягати, а також заборонив усім громадянам присягати. Кальницький полковник І. Богун, Уманський і Брацлавський полки відмовилися від присяги.

Богдан Хмельницький і старшина козаків не вірили, що Росія виконуватиме усну домовленість. Крім того, московські посли відмовилися присягати, аргументуючи це тим, що цареві не пристало присягати народові. Але за наполяганням старшини посли присягнули, щоб «виконання присяги изъ обоихъ сторонъ було», згідно з історичною наукою.

Старшина наполягала на письмовому договорі та пропонувала царю свої умови, щоб добитися від нього військової допомоги у боротьбі з Польщею та закріпити свої привілеї та вільності як держави.

Проект договору розроблявся протягом тривалого періоду часу. Він складався з тридцяти трьох пунктів (статей), які були засновані на попередньому усному договорі з Росією. Ці пункти були написані у формі чолобитного прохання, і вони дуже детально описували права та свободи козаків, України та інших соціальних груп. Крім того, пункти містили прохання про різноманітну воєнну допомогу для України в боротьбі з Польщею. За умов виконання цих суплік Україна погоджувалася піддаватися московському царю і сплачувати данину як символ підданства.

Цей чолобитний документ перетворився на основу для майбутнього письмового договору з Росією. Б. Хмельницький підписав і підписав його печатку. Цю проблему в науці називають прохальними пунктами або статтями Б. Хмельницького. Переяславська або московська угода. По суті, це стосувалося створення конфедерації між Україною та Росією.

17 лютого 1654 року генеральний суддя Зарудний і переяславський полковник Тетеря, повноважні посли України, перевезли цей документ до Москви, де 14 березня його передали цареві. Після попереднього дослідження його було повернуто послам, щоб його доопрацювали та редагували. 21 березня царю було передано документ, який вже містив одинадцять статей. Зміст майже не постраждав від скорочення. Цар і бояри розглянули статті та дали свої укази до них. Таким чином, статті Б. Хмельницького, написані московським урядом і підписані указами царя, стали відомі як Березневі або Московські статті. 27 березня 1654 p. посли одержали цей документ, та жалувану грамоту царя Олексія Михайловича війську запорізькому і жалувані грамоти козацькій старшині, а також про передачу Чигиринського староства "на гетьманську булаву".

Нарешті рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 року та Переяславської ради від 8 січня 1654 року були закріплені письмовим договором. Укази царя під пунктами Б.Хмельницького та три жалувані грамоти є ратифікаційними актами з юридичної точки зору.

За Березневими статтями навесні 1654 року Богдан Хмельницький розпочав війну з Польщею, коли він вже був у союзі з Росією, щоб завершити об’єднання українських земель у етнічних межах, що сягають Вісли та угорського кордону. З іншого боку, гетьман докладає зусиль для зміцнення вже існуючої незалежної української держави.

Територія української держави не була предметом договору 1654 року. Малося на увазі, що землі України, які раніше належали українцям після виходу з-під влади Польщі, переходять до Росії. Це був великий регіон. Чернігівщина та Полтавщина знаходилися на лівому березі Дніпра, а Київщина, східна Подолія та частина Волині знаходилися на правому березі. Вже після січня 1654 року частина Білорусії була захоплена Польщею і приєдналася до України як Білоруський полк. Оскільки вона була важливою частиною України, хоча й мала автономне становище, Запорізька Січ також була «під високу руку» російського монарха.

Коли Україна стала самостійною державою після виходу з-під влади Польщі, її виробничі здібності зросли. Завдяки вигнанню польських феодалів з економічного життя України вони призвели до зменшення землеволодіння магнатів і шляхетів, збільшення дрібної козацької власності на землю та виробників, які працювали на ринок, зменшуючи тиск феодальної експлуатації*.

Згідно з Березневими статтями, у 1648–1654 роках в Україні існував військово-адміністративний, військово-козацький і полково-сотенний апарат влади та управління. Цю систему очолив Гетьман Богдан Хмельницький.

Гетьман не був авторитарним правителем, незважаючи на його значну владу та вплив. Таким чином, він, перш за все, був важливою частиною військово-адміністративної та полково-сотенної організації. Ця організація, а особливо генеральний уряд, визначала його стратегію та дії. Гетьману допомагали шляхта, військо та старшина.

Полковий устрій також поширюється на Слобожанщину після 1654 року. Тут створюються полкова та сотенна адміністрація після введення територіального поділу на полки та сотні. У 1652 p. створюється Острозький полк, потім Охтирський, Сумський та Харківський. Оскільки Острозький полк був заснований переселенцями-козаками та селянами з Чернігівського полку, вони встановили зв’язок між полковою організацією України та Слобожанщини. Організація на цій території була унікальною лише тим, що в адміністративних і військових справах вона була безпосередньо підпорядкована білгородському воєводі, а через нього — Розрядному приказу. Харківський воєвода керував Харківським полком.

Властивості полкової організації також поширювалися на ратушні міста. За магдебурзьким правом ці міста були частиною полку і не мали привілеїв щодо управління.

Але привілейовані міста, які не підлягали безпосередньо полковій адміністрації, мали органи самоврядування, які підпадали під владу гетьмана, якого вони визнавали.

Березневі статті не обмежували Богдана Хмельницького. Росія не була інформована про активні дипломатичні зв’язки України. Австрія, Прусія, Швеція та інші держави вважали Україну незалежною державою. У документах, адресованих гетьману Б.Хмельницькому, його називають братом, другом і приятелем. У договорі зі Швецією, підписаному у 1657 році, було зазначено, що українці є народом, який є вільним і не підвладний будь-кому іншому. Туреччина-Порта підтримувала Україну. Крім того, Польща, яка воювала з Україною, лякала своїх сусідів силою України та закликала її повернути до Речі Посполитої.

Основним положенням договору 1654 року для України було те, що Росія спочатку не втручалася у внутрішні справи України, оскільки у Росії не було спеціальних органів управління Україною. Посольський приказ контролював відносини між Росією та Україною, як і з іншими країнами. Це ще один важливий доказ того, що Україна залишалася суверенною державою, не входячи до складу Російської держави під час укладення договору 1654 року та в наступні роки. Україна та Росія постійно обмінювали посольствами, щоб вирішити нагальні проблеми. Росія мала свою митну межу з Україною.

У жовтні 1656 року цар порушив союзницьке зобов’язання, уклавши перемир’я з Польщею. На початку грудня Україну повідомили про його зміст. Хоча Хмельницький був дуже розчарований цим вчинком, він продовжував боротися за незалежність України. Хмельницький сміливо засудив політику Росії, звернув увагу царя на те, що перемир'я не було надійним, і почав активніше проводити самостійну політику України, намагаючись зміцнити дружні зв’язки з іншими країнами.

Він прагне зміцнити свою владу гетьмана та турбується про майбутнє Української держави, яке він вважав своїм життєвим обов’язком. Відповідно, він зараз працює над здійсненням свого давнього бажання зробити посаду гетьмана спадковою. Незважаючи на те, що він був слабкий на здоров’я та не мав здібностей до управління, генеральна рада в Чигирині у квітні 1657 р. обрала 16-річного Юрія, його молодшого сина, наступником гетьмана за його бажанням і наполяганням.

Передчасна смерть Богдана Хмельницького 27 липня 1657 року призупинила державотворчі процеси в країні, що у подальшому негативно вплинуло на формування національної правової системи в Україні.

Матеріал створено завдяки Міністерству освіти і науки України

Політика конфіденційності сайту

Створення сайтів і підтримка студія PBB design

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123