This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Діалектизми та прислів’я села Синьків

 Крещук Володимир, 13 р., зош № 3,с.Синьків Львівська обл.


Діалекти – це багатство національного духу, це дорогоцінна індивідуальність етнічних груп кожного народу і людських особистостей. Не розумію тих, які обурюються з кожного незнаного чи незрозумілого їм слова, замість того, щоб радіти: ще одну мовну барву вловив, ще одне слово збагнув – знатиму! Це йде від глухоти до слова, до магії його звучання, до його виражальної енергії.
І.Дзюба

А
Авó1- ось де; аво воно
Авó2- а от; аво вона не хочи того робити
Авó3- вигук – та ну; аво, ше ти берися до бійки


Акурáт – якраз; акурат такий, як треба
Áли1- але
Áли2 – дуже; али добрий борщ
Б
Бáбський – такий, що належить жінці; та то бабські штани
Бáдати – перевіряти стан здоров'я в лікаря; нех тебе дохтор побадає
Базник – кущ бузку
Байбáрдзо – байдуже; йому всьо байбардзо
Бáйда – товстий, великий окраєць хліба; та де ти таку байду зісиш
Бáлія – ванна
Баль – свято із застіллям; шо, будити робити баль?
Бáльок – балка у перекритті хати; мамо, а я вже до балька дістаю
Бáльон – м'яч, надувна кулька; копни-но мені того бальона
Балю´ра – калюжа; не лізай по балюрах
Бамбéтиль – своєрідний дерев'яний диван, тверду кришку якого піднімали, всередині стелили постіль
Бáнька – бідон, здебільшого для молока; нині мала-м повну баньку молока
Банячóк – залізне горня; той банячок нездалий
Бе – щось погане, що не можна брати, (пояснюють малій дитині); то бе, не бери
Бéбехи1- нутрощі тварин; бебехи викинь на гній
Бéбехи2 – будь-які розкидані речі; позбирай свої бебехи
Без1 – кущ чи квіти бузку; так пахни без, шо но
Без2 – через; іди без город
Бéка – щось погане, що не можна брати, (пояснюють маленькій дитині); то бека, не бери
Бéрег – зрізаний пласт трави із землею; обклади гріб берегом
Бинда – стрічка
Биня – корова (говорять пестливо малій дитині)
Биркульóз – туберкульоз
Бицьо – бичок
Блýд – блукання; в тому місці чіпляєця блуд
Блю'за – чоловічий піджак; вдягнися нову блюзу
Бля'шка – форма для випікання
Бóбик – називають УАЗ
Бовт – зіпсоване пташине яйце з неприємним запахом
Боже деревце – різновид полину; в кінець кладу боте деревце, шоб миші не лізли
Бóмок – ґедзь
Бораки – буряки
Бородá – пропуск при косінні; нашо ти мені ту бороду оставив
Борозéнник – личинка хруща; кажут, шо якшо досить борозенників, то буди досить картофлів
Бóцьон – лелека
Брáжка – хмільний квас
Братиха – братова дружина
Братовá – братова дружина
Братýра – духовка біля печі; голубці постав в братуру, шоб були теплі
Бриця – плоскуха; бриця – то таке зіля, як просо
Брусок – спеціальний камінь для гостріння ножа, коси
Брóмбас – компот
Бýба – будь-яка ягода (говорять малій дитині); будиш буби гамати?
Бýбен – бубон, ударний музичний інструмент; а він лисий, як бубен
Бýблях- пуп'янок квітки
Бýбляшок – пуп'янок квітки
Бýди – вистарчить, достатньо; буди з теби
Бýнда – верхній чоловічий теплий одяг
Бурачки – салат із червоного буряка
Бурачкóвий -темно-вишневий колір, колір столового буряка
Бýрки – валянки
Бýтиль – слоїк; я наквасила два бутлі огірків
Буфéт – шафа для скляного посуду
В
Вáвка – невелика рана; шо, болит вавка?
Важáти – бути обережним; важай не впади
Ванькíр – невелике приміщення, відгороджене від великої кімнати стіною
Вáрґи – губи
Вареничка – ромашка, айстра
Варениця – зліпок тіста круглої форми для вареника
Вáр'ят – дурень, блазень; та то вар'ят якийсь
Васирвáга – прилад для перевірки горизонтального розміщення предметів Вáший – ваш; то не ваший пасок
Вбйóри – одяг, більше зневажливо, презирливо; та то має такі вбори
Вбрáня – одяг; нове вбраня – святковий одяг
Вбýтися – звикнути до нового місця; зара вона вбудиця, то всьо вам розкажи Вéльон – фата молодої; то вже мона було вельона вбратися за той час
Вéрблик – деталь на ланцюгу у формі омеги
Вибити – добряче за щось покарати; о то я вже його вибила
Вивід – обряд введення у церкву породіллі з дитиною
Виґа – вика
Видéльці – виделка, а також – видéлки
Видіти – бачити; а видиш, я тобі казала
Видрó, вéдра – відро, відра
Викабéлюватися1 – видурюватися; ой не викабелюйся
Викабéлюватися2 – занадто виставляти себе, привертати увагу; á то вже викабелюєця
Викапаний – дуже подібний до когось; він викапаний татусь
Викши – вище; ти вилізь викши
Вилізáти – виходити з автобуса, машини
Вилка – вила
Вимантити – туманити, вициганити; він в магазині вимантив в мени всі гроші Вимáтувати – іти геть, переважно в наказі; виматуй звіци
Виприньгóвувати – йти підстрибом
Вистарчити – вистачити; всьо, вистарчи з мени
Висхнути – висохнути; чикай потім поки воно висхни
Витріпати – витрусити; витріпай мині тиво радно
Витяти – вдарити по комусь чи по чомусь; де він тебе витнув
Вихóдок – туалет
Вицяпати – видоїти корову, говорять, коли корова дає небагато молока, тому це легко робити
Відказáти – не змовчати; о, вона вміє відказати
Відкривáчка – ключ для відкривання банок
Відкритка – поштова листівка
Вíко – горизонтальні дверцята на горище чи до льоху
Вíльгость – вологий; якась така вільгость в повітрі
Вíмня – вим'я корови, кози
Вíсьта – вигук для повертання запряжених коней ліворуч
Вíхоть – ганчірка; та то не хлоп, а віхоть якийсь
Вковкнýти – ковтнути; а він то всьо вковкнув зараз
Вкругувý – навколо, кругом; поїдим вкругуву
Влáдик, Влáдзьо – Володимир
Влíті – влітку; аж еліті нагрієся
Вóгірки – огірки
Возьдивó – тут
Возьмий – візьми
Вóзьму – візьму
Воліньґáтися – блукати, бродити
Вóлок – страва із молодої лободи, часнику, сметани
Волочити – обробляти боронами землю
Волочитися1 – бродити без причини, мети (говорять з осудом); де ти волочився до теї години
Волочитися2 – говорять про гулящу жінку; вона волочиця з ким попало
Вóльний – повільний; він собі такий вольний
Вондивó, вондавó- он там
Вóчі – очі
Вректи – наврочити; а вона можи вректи
Все – весь час; ти все шось хочиш
Встид – сором; а шо, він має встид?
Вступитися – відійти, залишити когось в спокої; вступися звідси
Всця'тися – не втримати сечі; з него мона всцятися
Всьо1 – все; забрав всьо
Всьо2 – все, кінець; то вже всьо
Всю'да – всюди, скрізь; його всюда повно
Втулити – вдарити; але я йому втулив
Вýгля – вугілля
Вужинник – місце, де росте ожина; там вужинник – не пролізиш
Вчéра – вчора
Г
Габéлок – нечемна дитина; ти, габелку, ти якийсь
Газíвка – невелика жіноча хустина з тонкої тканини
Гáйта – вигук для повернення коней праворуч (гайтá – повторний вигук, коли кінь не слухає)
Гáйту – двір – кажуть малій дитині; підем гайту
Галé – ну й що; а мені гале – а мені все одно
Гáльба – бокал для пива
Гáмати – їсти; (говорять малій дитині)
Гáндзя – називають старшу жінку на ім'я Ганна
Ганýчі – онучі
Гарáва – велика компанія людей, ватага
Гарикатися – дражнитися
Гéндель – шахрайство, обдурювання
Гéсик – деталь ланцюга у формі вісімки
Гет – туди
Гéтай – туди
Гетайвó – он туди
Гимбель – рубанок
Гимблювáти – стругати
Гинáкший – інший, інакший
Гиндик- індик
Гинший – інший, інакший; гиншим разом
Гичка - листя буряків; нарви гички свиням
Гімної'д – скупердяй
Гімню'х – грубо про особу дитячого віку
Гíрка – горище; винеси траву на гірку
Глей – глевка глина коричневого кольору
Глодáти- гризти
Глухмáй – говорять про того, хто недочуває
Глядíти – шукати; погляди ше в шуфляді
Гниличка – груша дичка, достиглі плоди якої мають гнилизну всередині
Гнійницí – бокові дошки у возі; ми кинули п'яного діда в гнійниці і повезли
Гобидвá- обидва
Голитися – бритися
Голýвок – олівець
Гонýчі – онучі
Гóпа-гóпа – вигук, коли підкидають дитину на ногах, як на конику
Горá – горище; виниси цибулю на гору
Горáти – орати
Гóреч – гіркота; треба штрикати капусту, шоб вийшла гореч
Горня', горня'ті – кружка, кружки; не можу здибати горняті
Готáва – друга трава, що виросла після першого косіння
Гранчáк – гранчаста склянка
Грýба – вагітна жінка; вона вже груба
Грýбка – отвір в печі для опалювання приміщень
Гýби – гриби
Гукáтися – виявлення бажання паруватися (про свиню)
Гуля'ти – танцювати; ми так нагулялися на весілю'
Гýша – вигук для відганяння курей
Ґ
Ґабáжнік – багажник
Ґабíна – салон автомобіля
Ґабінéт – кабінет
Ґалґáн – брудна ганчірка
Ґальóн – рюш
Ґáра – кузов
Ґафт – мереживо
Ґáці – штани, які вдягають під низ чоловіки Ґвавт – ґвалт
Ґéник, Ґéньо – скорочено від Євген Ґергóнія – жоржина
Ґльóбін – крем для чищення взуття
Ґлювáти – клювати, дзьобати
Ґлянц – блиск; зробляно на ґлянц
-Ґмйтер – Дмитро
Ґонорóвий – чванливий (зверхньо); али він ґоноровий
Ґорсéт- вишита безрукавка дівчини чи молодиці
Ґосподиня1-куховарка на весіллі
Ґосподиня2- говорять з насмішкою про жінку, що не дуже вправляється по господарству
Ґрáлі – залізні вила з великою кількістю зубців для накидання й перегортання
Ґрипа – грип
Ґрис – грубі відходи від розмеленої пшениці, які використовують для годівлі худоби
Ґýдзік – ґудзик
Ґудзóк, ґудзóлок – зав'язані шнурки так, що їх важко розв'язати; не зав'язуй шнурівки на ґудзок
Ґумаки – гумові чоботи
Д
Дванáйціть – дванадцять
Дéрво – дерево
Діля'нка – відміряний наділ для сінокосу; того року не буду косити ділянку
Дзиґáри – сигарети
Дзиґар – годинник настінний
Дзиґáрок – годинник наручний, кишеньковий
Дзюрá- діра
Дзюрáвий – дірявий
Дзю'рка – маленька дірка
Диньки – насіння гарбуза чи дині
Димка – цибуля для висаджування в землю
Діставáти1 – досягати чогось; я вже дістаю до вікна
Діставáти2 – бути покараним; ти зараз дістаниш від мени
Довóльний – задоволений
Докýменти – документи
Доля'ри – долари
Допоминáтися, допімнýтися – домагатися, нагадувати за борг; він весь час допоминаєця за то
Допекти – датися взнаки; як він вже мені допік
Допíро – тоді, потім
До холє'ри – дуже багато; до холери теї роботи
Дóхтор – лікар
Дохтóрка – лікарка
Драглí- холодець; червоні драглі – желе із червоних ягід
Драпáч – віник із лози, яким метуть подвір'я
Драцувáти – товкти ногами; здрацувати ходніка – затовкти брудним взуттям доріжку
Дрилювáти – виймати кісточки з вишень, слив; я надрилювала видро вишень
Дрйн – палка для покарання; ох як возьму дрина
Дрíщі – дріжджі
Дурáк – соска
Дýрно – даремно
Дýшка – сукня
Ж
Жабуриня – ряска
Жáден – спраглий чогось; він жоден кавальчика хліба
Жарíвка – маленька лампочка
Жиє' – живе; нех жиє сам
Жижалка – різновид кропиви з дрібними округлими листочками
Жию' - живу
Жию'т - живуть
Жовтýха – жовтяниця
Жолóпати1 – колупати пальцем
Жолóпати2- робити якусь дрібну нудну роботу; шо ти там жолопаєся
З
Зáбавка – дитяча іграшка; тим не бався – то не забавка
Забілити – додати у страву сметани; я ше не забілила борщ
Забóляний – місце на овочах, фруктах, яке починає гнити
Завинýти – загорнути, обгорнути; завини ту ногу, шоб кров не йшла
Завчáсу, завчасý – зарано; завчасу пішов зі життя
Зáвши – весь час; він завши так роби
Загáта – зовнішнє утеплення для хати із сіна, листя, оббите дошками
Загнітитися – припектися, добре підрум'янитися на сонці чи в печі; хліб вже загнітився
Загóра1 – кінець ниви, де повертають плуг
Загóра2- остання пісня музикантів вкінці весілля
Зáдирка – задерта шкіра навколо нігтя на пальці
Задрипаний1 – не вартий уваги; ой ти, кавалере, задрипаний
Задрипаний2" обляпаний; чого в теби штани задрипані
Задýрно – за дуже низьку ціну, задарма; мати задурно тебе вилупила
Заїднó – водночас, одночасно; несеш граблі до хліва, то заїдно возьми вилка
Зáким – перш ніж
Залíско – праска
Зальóти – розглядини, елемент весільного обряду
Заля'мчитися – говорять про волосся, що сильно заплуталось; як я розчешу як воно залямчилося?
Замаї'жити – емоц.-вдарити в лице; як замаїжив йому в писка
Замýраний – брудний; а як ти замураний, Бозюню сватá!
Заперезáтися – обв'язатися поясом, заховати сорочку в штани
Запрагáти – запрягати коней
Зáпражка – підлива
Запускáтися – про корову, що перед отеленням перестає доїтися
Зáра1 – зараз, у цю мить; зара вона прийди
Зáра2 - дуже близько; зара коло церкви
Зарáня – дуже рано, завчасно; завтра зараня трега вставати
Заржáвляний – заржавілий
Засрáнець – емоц.- занадто малий; ти ше засранець, шоб не слухати
Засýнути – замкнути; засунь хату-замкни хату
Зателéпанець – говорять про завжди брудну людину
Зателéпаний – брудний
Затéрта зýпа – суп із капусти, засипаний розтертим пшоном
Зáтраски – заклепки
Зацє'нтий – затятий, впертий
Зачинáти – починати; не трега з ним ніц зачинати
Збирáтися – одягатися; йди файно зберися
Збитки – пустощі; не робіть мені тут збитків
Звивáтися – добре вправлятися в господарстві; то ти ше добри звивався
Звíци – звідси
Зґрéбло – гребінь для чесання худоби
Здибати – знайти, знаходити
Здорóвля – здоров'я
Здохлий1- про худу, слабосилу людину
Здóхлий2- про мертву тварину
Зелéпухи – зелені, недостиглі яблука; ми собі наїлися зелепухів
Земля' – долівка в хаті; я буду сидів на землі
Зимно – холодно
Зле – недобре; мені їмось дуже зле
Злидня – надокучлива дитина, що робить збитки; ой ти, злидньо, ти
Злóсний – злий
Злоститися – злитися
Змогтися – втомитися, знесилитися; я чисто змоглася на тих буранах
Знатýритися – затятися; він як знатуриця, то всьо
Знать – напевно, швидше за все; він, знать, прийди нарешті
Значиця – значить, отже
Знимка – фотографія
Зóлото – фольга будь-якого кольору
Зóська, Зóнька – називають старшу жінку на ім'я Софія
Зошéти – зошити
Зýпа – суп
З'ю'да – сварка, колотнеча; не роби мені з'юди в хаті
Ї
Їдéн – один
Їдзéня – їжа; де моє їдзеня?
Їднáковий – однаковий; в Бога всі їднакові
Їздóвий – фірман
Їч – нак. спосіб -їж
Й
Йóбкати – матюкатися.
К
Кáбат – сукняна чоловіча чи жіноча куртка
Кабацáйка – сукняна чоловіча чи жіноча куртка
Каблýк – вигнута дуга з прикрасами над ворітьми з нагоди весілля
Кавалє'рка – гуляння молоді; тобі ше зарано на кавалєрку
Кавáлір – парубок; та ти вже чистий кавалір
Кавáлок – великий шматок чого-небудь, кусень; дай мені кавалок хліба
Кавáльчик – кусочок; кавальчик кобаси
Кáждий – кожен; є каждому селі є церква
Кáждий їден – кожен; каждий їден клякнув до молитви
Калє'ндар – календар
Калний – грузький; такий зателепаний, аж калний
Камізéлька – жіноча чи чоловіча жилетка
Кант1 – ребро стола, дошки, ящика; витнувся до канта – вдарився до стола
Кант2- пруг на штанях від прасування; навести канти
Кантáр – вуздечка
Кáпа – покривало на ліжко
Капарáти – тяжко бідувати; токово всьой вік капараю
Кáпку – трошки; дай капну солі
Капрóновий – пластмасовий; возьми капронове ведро
Карáлі – намисто
Картóфлисько – поле з-під картоплі; вигори мені картофлисько
Картóфлі – картоплі
Картóхлі – картоплі
Кáтер – сильний нежить
Качáлка – палиця для розкачування тіста
Качáн – кукурудза; зара наваримо качанів
Кáшкіт – кашкет
Квасéць – щавель
Кéко – цукерок (говорять малій дитині)
Керýнок – напрямок, частина села; йди на той керунок
Килішок – чарка; постав на стіл килішки
Кирстка – інструмент для нанесення візерунків на писанку
Кишка – кров'янка
Кíно 1 – кіно,
Кíно2 – щось неймовірне; чисте кіно
Кіпéць – яма, в яку закопували картоплю для зберігання взимку
Кітки – випуклість збоку ноги вище ступні; до кітдк ноги зимні, якби льоду понакладав
Клишавий – який при ходьбі тре ногою об ногу
Кльоц- колода
Кльóш – ваза для печива, тортів
Кля'мка1 – ручка дверного замка
Кля'мка2 – кінець всьому; зробив і клямка
Кля'чіти – стояти на колінах
Книґлі – страва у вигляді маленьких круглих котлеток зварена із сирої натертої та вареної картоплі
Кобасá – ковбаса
Коби – якби; коби ти так міг, як я
Кобильóхи – сорт великих червоних слив
Кóбто – коли б то; кобто все так було
Кóвкати – ковтати
Ковкнýв – ковтнув
Ковтюхи – пасма сильно заплутаного волосся; розчишися, бо вже ковтюхи поробилися
Козéл – пристосування, на якому ріжуть дрова
Кокáрда – зав'язана на бант стрічка
Колє'йка – черга випасати отару худоби; коли ваша колєйка?
Коліґувáти – дружити
Колíй -той, що коле свині
Колóдка – висячий замок; закрити на колодку
Колóтки – колготи
Колюшина – конюшина
Колю'щий – колючий
Кондзéрва – консерва
Коперат и ва – магазин
Копиня'ки – невеликі горбики, кротовини, порослі травою; важай, не зачепися за копиняки
Копня'к – удар ногою по сідниці кому-небудь; надавали копняків, шоб ішов додому
Користáти – використовувати когось, щось у своїх інтересах; трега вміти користати зі всього
Коритáр – вимощена доріжка у хліві
Коровáрник – корівник
Корóвисько – неповоротка, лінива жінка
Корóвчина – невелика корова
Кортíти – хотіти; мені вже давно кортит набити йому морду
Корýнка – мереживо
Корч – кущ
Корчаки – невеликий ліс, у якому переважають кущі
Костомáха – кісточка вишні, сливи; їч вешні, али костомахи не кдвкай
Кóта – вигук для того, щоб відігнати кота
Кóтики – пухнасті вербові бруньки
Кóхля – черпак
Коц – ковдра
Кривýлька – палиця, загнута з одного кінця, яку використовують при ходьбі
Крижалки – страва із невеликих варених капустин, заправлених гірчицею та часником
Криж – хрест на роздоріжжі
Крижі – нижня частина спини
Крижма – тканина, в яку кладуть дитину під час хрещення
Кришка – накривка на каструлю
Крíлики – кролі
Кріпéць – кріп
Кровáвник, кровáлник – деревій
Ксьóндз – священик
Кýлитися – горбитися, корчитися від холоду (про людину)
Кýлко – коло
Кýльчики – сережки
Купýрта – конверт
Кýхня 1 – плита для готування їжі, опалюється дровами; зварити на кухні – зварити на плиті
Кýхня2, літня кухня – приміщення, що збудоване окремо від хати, часто біля хліва
Кýцька – свиня
Кýчно – скучати за кимось; мені кучно за ним
Кýфер – скриня
Л
Лáпка – мухобійка
Лáхи – одяг; поскидай тілахи зі себи
Лебедíти – вити від болю, скимліти
Лéгке – легені зарізаної худоби
Лéйба – емоц. – неохайний; а ти, лейбо, ти
Лелíя – лілія
Лемéха – роззява
Лен – льон
Лепч и ця – підмаренник чіпкий
Летíти – бігти
Лє'трика – електрика
Лє'трик – електрик
Ліґáр – дрюк, що кладуть під підлогу
Лíзка – тонка палка для покарання
Лíпши – краще; ліпши мовчи – краще мовчи
Літричка – електричний ліхтарик
Ліхтáрня – переносний ліхтар, який горів на нафті
Лóзя – ложка (говорять дитині)
Лупáсити – сильно бити когось, щось
Лупити – сильно бити когось, щось
Лупíй – кінь
Лушпáхи – шкірка почищених овочів чи фруктів
Лю'брики – кольорові олівці; позбирай свої любрики
Людиська – погані люди; є люди, а є людиська
Лю'стро – дзеркало
Ля'дац – називають ліниву людину; не будь таким лядацем
Лядáщий – ледачий
Лядащиця – дуже лінива жінка
Ля'ґа – палиця, дрючок, якими карають
Ля'мпа – лампа
Ля'мпочка – електрична лампочка
М
Ма – нема (говорять дитині)
Маглáй1 – шибеник; а то має маглая
Маглáй2- говорять про тверду, несмачну випічку; моя стара напекла баглаїв, шо хлопа мона забити
Магазин – велике приміщення для зберігання зерна
Мáзати – білити вапном
Май – місяць травень
Майонéз – салат олів'є
Мáйтки – жіночі труси, теплі, до колін
Макотóвча – емоц.- голова
Малювáти – фарбувати; малювати двері
Манáтки – одяг, речі, пожитки; забирай свої манатки і йди
Манкóлія – сумний настрій; якась манколія напала
Мáрець – березень; ти шо, вже марець чуйиш
Мариня – називають старшу жінку на ім'я Марія
Маркóтний – прикрий; якось мені маркотно на душі – щось мучить
Мармуля'да – повидло
Мáслюк – слимак
Масниця – посуд, часто бідон для збивання масла
Масничка – посуд для збивання масла
Матéрія – тканина
Мáтися – мати клопіт з чимось, кимось; ой шо я вже маюся з тобою
Мáцьок – шлунок; напхати мацька – грубо
Мéжи – між; межи тим треба шось ше зробити
Мéтир – центнер, здебільшого вимірюють так збіжжя; набрав метир пшениці
Мéшти – туфлі
Миґдáлки – гланди
Мидниця – велика миска
Миска – тарілка для їжі; мити миски-мити посуд
Миштиґáлки – солодка випічка
Мізéрія – салат
Мíсько, Мíхал – Михайло
Молочáй – кульбаба
Молóчне – страва із молока та будь-якої каші чи макаронів
Моля'в – мовляв
Мóна – можна; то мона якось інакши сказати, а не кричати
Мóньо – молоко (говорять пестливо малій дитині)
Мотика – сапка
Мóцний – міцний; о, він ше дуже моцний – ще дуже здоровий
Мул – намул
Мýляти – натирати ногу; мене той черевик муляє
Мундиля'ція – зачіска; ти собі таку мундиляцію зробила
Н
Набóмчитися – надутися від образи на когось
Наґньóток – мозоль
Надáти – відіслати; надати листа
Накропитися – надушитися
Наолíтувати- обряд, при якому 14 січня хлопчики засівають зерном і виголошують побажання
Напýдити – налякати, переважно тварин; він напудив гусей
Нарадитися – одягнути щось на голову
Наразí – в даний момент; наразі не маю шо сказати
Нарáяти, нараї'ти – нарадити, порадити
Насíнник – переспілий огірок бурого кольору
Натýра – характер; то вже має натуру
Начиня – посуд
Héгo – нього; на него вже замалі ті штани
Незагáняний – непосидючий, не знає спинку ні в чому; та воно якесь незаганяне
Нездáлий 1 – непотрібний;
Нездáлий2 – говорять про людину, що погано виглядає через хворобу
Нéздаль – худа, хворобливого вигляду людина, що часто хворіє; ой ти нездаль якась
Нéнза -зануда
Нерéхт – недогода; йому все шось не рехт
Не рýш – не рухай; не руш того, кажу тобі
Не трéга – не треба
Hex – нехай
Нех-но – нехай тільки, як тільки
Ніким, зáким, нім – поки; ніким ти прийшов, я вже зробила то
Ніц – нічого; нема ніц – нема нічого
Нíцно – весь час, постійно; ніцно мовчить
Ніц но – нічого, крім; нічого, тільки; нема ніц, но пусті баняки
Но – так; – / ти там був? – Но
Нóцник – нічна ваза для дітей
Нýжда – біда; нех тебе нужда возьми
Нýмер – номер
Ньи, ньиа – ні
О
Обирáти – чистити овочі, фрукти від шкіри; наобирай картофлів
Обібрáти – обчистити; треба перши обібрати яблуко
Об'їдáтися – тріпати нерви; вічно мушу з вами об'їдитися
Облíзти – втратити колір
Обложитися – нарешті влягтися; обложися вже
Óбраз – ікона
Обтрáсканий – забризканий брудом; та ти чисто обтраскався
Обчáс – каблук; я не можу ходити на таких обчасах
Óбшивка – підшивка в одязі; кинув за обшивку – вкинув за комір
Одéн – один
Одинáйцятий – одинадцятий
Окрýшок – окраєць
Олива, голива – олія
Óсьмий – восьмий
Офéрма – емоц. -нечупара; ой ти, офермо ти якась
Офірáнки – занавіски для вікон, здебільшого короткі
П
Падзюрí – нігті
Пáзушка – ширінька
Палит – мучить спрага; мене так палиш
Палє'т – жіночий піджак; вберися в той палєт
Палянички – печиво; напекла-м паляничок на неділю
Пáнькатися – аж надто возитися з кимось, чимось; шо ти з ним панькаєся?
Пáпа – хліб; говорять малій дитині
Парадóвий – святковий; шо ти вбралася парадову спідницю?
Партовина – скатертина
Парцéля – відміряний кусок землі для городу
Паскýдний – негарний, поганий характером
Пáста – зстержень для ручки
Патик – палка
Пашнистий – запашний
Пенцáк – ячмінна крупа
Пеньóк – корінь зіпсованого зуба
Переднíвок – час перед жнивами, коли попередній урожай вже закінчився
Перéзва – називають другий день після весілля, коли йдуть з приданим в невістки чи зяті
Переклáданець – торт, коржі якого перемащують кремом
Пéрти – швидко бігти; він так пер, шо аж каміння скакало
Пéрши1 – колись; перши так не було
Пéрши2- спочатку; перши подумай
П'єц – піч, обкладена кахлем
Пильнувáти – оберігати, добре доглядати
Пипка – соска
Пироги – вареники
Пискáта – схильна говорити багато негативного, образливого
Писки – щоки; має такі писки – повна на лиці
Писок – обличчя
Підґáрля – підборіддя
Піцáк – сак
Плескáтий – плаский
Плісірóвана – у складки; плісірована спідниця
Пльóтки – плітки
Пляц – місце; мені мало пляцу
Пля'цки:- деруни
Пля'цки2 – торти
Погаратáти – як-небудь щось прибити чи порізати, чи просапати; погаратав мені ті градки як-небудь
Подáтися – змарніти; а він дуже подався теперво
Подéлко – коробка
Подзінькувáня – промова священика на похороні в вигляді подяки від рідних
Пóдушка – подушка
Позбирані – багато одягнуті; вони такі позбирані
Поливаний (посуд) – емалевий
Полокáти – полоскати
Пóпасом – коли худоба пасучись просувається повільно вперед; пустити попасом
Поперéк – поясниця
Попрáзнича – так називають другий день після храмового свята у селі
Попýкати – постукати в двері
Порáдній – вартий уваги; о, вона порадня господиня
Пóратися – годувати худобу
Пóрох – пил
Порошк и – таблетки
Посíдатися – зашерхти; в мени варґи посідалися
Постерýнок – поліційна управа початку XX ст.
Пóшивка – наволочка на подушку
Прáзник – храмове свято
Прáсло – частина дерев'яної огорожі із штахетами довжиною від стовпця до стовпця
Прáтати1 – прибирати в хаті
Прáтати2 – ховати щось від когось
Прикрий – надоїдливий
Припильнóваний – добре виглядає, доглянутий
Причéпа – невелика кімната, добудована перед входом у хату
Пропýклина – грижа
Публíка1 – погана слава;
Публíка2 – людина з поганою славою; то якась публіка, а не людина
Пудéлко – коробка
Пýтня – відро
Пуцак и – страва із молодих червоних бурячків та гички
Пуцувáти – щось інтенсивно чистити, мити
Пýшка – кишеня для бруска
Р
Раднó, раднина – рядно, що використовується у господарстві
Раздвá – швидко; раздва йди сюди
Райбувáти -дерти, сильно терти
Рáйкання – називають співи жаб
Рáйтки – штани, які вдягають під низ чоловіки Рамці – рамка
Рáно – вранці; прийдеш рано
Реплях и – реп'ях
Риґель – поперечна планка, до якої прибивають штахетини
Риж – рис
Ринка, ринчина – невеликий баняк
Рихтувáти – готувати; рихтувати їсти – готувати поїсти
Рицькати – копати щось без потреби, недосконало
Робáк – хробак
Рóвир – велосипед
Роґáльок – завиванець
Рóжа1 – дика троянда
Рóжа2- запальний процес шкіри
Розвóра – роззява; ти розвора якийсь
Розмаї'ті – різні
Розперезáтися1 – занадто в чомусь розійтися; шо ти розперезався?
Розперезáтися2 – кажуть, коли одяг, що має бути заправлений у штани, телепається
Рондéльок – невелика каструля з однією довгою ручкою
Росіл – бульйон
Росóльник – суп із кислим огірком
Румігáти – жувати (про тварину)
Румарбáр – ревінь
С
Свидир – светр
Свирбивус – ягоди шипшини
Святилося – звичай; то святилося, треба зробити
Селó – центр села; здибимся в селі
Сéмий, сéмого – сьомий, сьомого
Сивий – сірого кольору
Сидíти – проживати; вони ше тоді сиділи в старі хаті
Сікáч – ніж для обрізання буряків
Сікти – сапати
Сíни – коридор
Скап – нижній край стріхи, який звисає над стіною
Скапарáти – змарнувати, скапарав свій вік
Склеп – магазин
Скончинá – шибайголова, непосида; то якась скончина, а не дитина (говорять радісно, милуючись)
Слабий – хворий
Слáвцьо, Сясь – називають чоловіка на ім'я Ярослав
Слотá1 – затяжний дощ
Слотá2- говорять про нудну, причіпливу людину
Смалити – багато, великими ковтками пити
Смáркати1 – мати нежить; -Ти шо знов смаркаєш?
Смáркати2 – сякати носа
Сóвгалка – місце, де ковзаються діти
Солóдке – солодка випічка
Сóмплі – соплі
Сóмпиль – слиз із носа, соплі
Сóсонка – хвощ
Сóтка г- зменшено до сота
Сóтка2- купюра вартістю 100 гривень
Сóтка3- цвях завдовжки 100 мм.
Сперезáти – добряче заслужено побити; як я тебе зара спережу
Спеч и – спекти
Сплю'х1 – той, що любить довго спати
Сплю'х2 – залишок в оці після сну, часто гнійний
Спóдні – штани, які вдягають під низ чоловіки
Спрáвити – зремонтувати
Спробувáти – спробувати; спробуй будь мудрим
Спрунджина – пружина
Спýняти – спати, говорять пестливо дитині
Срач – все кругом закидане; в неї такий срач в хаті
Срáчка – понос
Стáйня – хлів для коней
Стáнік – тепла безрукавка
Стíбський – докучливий, причепливий
Стíльчик – стілець
Стлити – грубо – з'їсти; та вони вже всьо стлили
Стóвписько – велика кількість людей, коней чи ін.; та там ціле стовписько, чого туди йти
Стограмíвка – склянка для алкогольних напоів, що вміщає 100 грам
Стрéпцюхи – витріпані нитки в одязі
Стричок – ошийник
Стрíлка – насіннєвий пагін в цибулі
Стрóми – високе небезпечне місце; не лізай по стромах
Стýдня – колодязь
Ступити – зайти; ступи до магазину
Сухорéба – дуже худий, худа; та то якась сухоребра
Сухостíй – приміщення, в якому тримають худобу влітку, кошара
Сцінá – стіна будівлі
Счиститися – виділити після отеленення того місця, де розвивалося теля
Сьóдло – сідло
Сьцьóхи – сеча
Сюдавó, сюдивó – сюди
Сю'пати – сісти, говорять пестливо до дитини
Т
Тадé – ні, ні в якому разі
Тáжи – теж; він тажи то видів
Такийвó, такавó, такевó – такий, така, таке
Талíрка – тарілка
Тамовó – там ось
Тамтóй – ось той
Тамтойвó – ось той
Тáній – дешевий
Тарáхалка – іграшка, що торохкотить Тáца – піднос
Тáяк – так як, ніби; він таяк не чує
Твар – обличчя
Тéї – тої, тієї
Тéльбух1 – живіт (грубо)
Тельбух2- людина з великим животом
Тéньґий – міцний, сильний, мускулистий; давися, шо то за теньґий хлоп Тепервó – останнім часом, якраз зараз Теребити-лущити квасолю
Тивó, тийвó – ось це, а також вживається для зв'язування слів; він – тиво – прийшов ше вчера
Тийвó – той
Тикати1 – говорити старшим людям «ти»
Тикати2 – встромляти щось в землю
Ті – тобі; кажу ті ше раз
Тíлна – вагітна корова
Тíсто – макарони
Тíшитися – радіти
Тлýстий – жирний, дуже товстий – грубо Тня'ти – різати ножицями
Ток – електричний струм
Токовó – ось так; о токово жию
Топорисько – держак сокири
Торíчній – торішній
Тóсі-тóсі – вигук, яким супроводжують гру дітей – вдаряння однієї долоні об другу
Трáскати – стукати, ляскати
Трéга – треба; мені того не трега
Трéтий – третій
Трою'родний – троюрідний
Трубити1 – подрібнювати що-небудь (про гризунів)
Трубити2 – голосно плакати; чого ти трубиш?
Трубити3- грати на трубі
Трýмло – труна
Тутайвó, тутвó – тут; поклади городника тутайво
Тю'тя – курка, говорять малій дитині
У
Усікновéня – свято відсічення голови Святого Пророка Івана Предтечі
Ф
Фáйно – гарно
Фáлда – широка складка на спідниці
Фамíлія1 – прізвище
Фамíлія2 – родина; ти наша фамілія
Фанабéрії – впертість;І не показуй мені тут свої фанаберії
Фастриґувáти – зметувати
Фест – дуже
Фíра – віз
Фля'ки – пліви з м'яса вбитої худоби
Фля'шка – пляшка
Форéньґва – хоругва
Фóрма – неглибока посудина з листкового заліза для випікання хліба
Форнáля – панський слуга, наймит
Фрéнзлі – китиці з розпущених ниток по краю якогось виробу з тканини
Фукáти – нервово, нечемно відповідати на запитання; чого ти до мени фукаєш?
Фус – осад в рідині
Футрина – обрамлення для дверей
X
Халабýда – стара хата
Халасувáти – добряче наминати
Хандрá – швидко сердитися; знов на него якась хандра найшла
Харашáти – каструвати тварину
Хатина, велика хата, зимна хата – велика кімната, що служить залом, зимою не опалюється
Хідник – доріжка
Хлоп – чоловік; де мій хлоп
Хляпатóха – сніг з дощем
Хмляк и – сухе картоплиння для годівлі худоби Хóванки – піжмурки
Хóди – велика кількість мишачих чи інших нір
Ходити – зустрічатися; вони вже давно ходять
Ходніки – доріжки
Хóйці – йди сюди (говорять пестливо до малої дитини) Холодóк – затінок від дерева чи будівлі
Хóпта – зілля, яким заростає грядка, лобода; треба сполоти хопту Хорóба – хвороба
Хоць – хоч
Хрýпалка – хрящ
Хтів – хотів
Хустинка – носовик
Хýтко – швидко
Хýчи – швидше
Ц
Цалíвка – дошка, товщина якої 1 цаль – 2, 54см
Цáльта – брезентова тканина
Центимéтир – сантиметр
Цегля'стий – кольору цегли
Церемóнитися – перейматися кимось, дуже опікуватися кимось; та шо ти з ним церемонися
Цирáта – клейонка
Цицька – груди жінки, що годує дитину
Цідилок – марля чи відріз тканини, яку використовують для проціджування молока
Цілýшка – окраєць хліба, який відрізають першим
Цíпка – курча, говорять малій дитині
Цíсьо – будь тихо, говорять малій дитині
Цíхо – будь тихо, говорять малій дитині
Цóколь – фундамент будинку
Цук – рвучкий холодний вітер, протяг
Цьóня – коник, говорять малій дитині
Цьóня – коник, говорять малій дитині
Цьóця -тітка
Цю'кати – обрізати гичку в буряках
Цю'пка – так лагідно називають дитину
Цюр-цюр – ціп-ціп
Цю'цьо – цукерок, говорять малій дитині
Ця'мати, ця'мкати – голосно плямкати губами під час їжі
Ця'ця – іграшка, говорять пестливо малій дитині
Ч
Чекай – відчепися, відійди; та чекай, чого ти хочеш
Челядина – говорять про підступну, наглу людину
Чéлядь – всі члени сім'ї, велика родина; в них челядь, є кому робити
Чепериці – печериці
Чéрва – черв'яки
Черепля'ний – такий, що виготовлений з глини і випалений (гончарний посуд)
Черепóк – шматок побитого глиняного посуду
Чесь-чесь – чесатися, говорять малій дитині
Чикýшка – пляшка горілки, що вміщає чверть літри
Чирок – чиряк
Чисто – повністю, по-справжньому; я чисто змучилася; то чисте чудо
Чудесá – різні жарти, збитки; хлопці на Андрея чудеса творили
Чудити – жартувати, бавитися
Чýматися – прокидатися зі сну
Ш
Шавáр – аїр
Шалáта – салат (рослина)
Шалáш – тимчасове накриття для весільних гостей
Шáльок, шалік – шарф
Шáндар – жандарм; як той шандар злосний
Шáрґа – сильний, рвучкий, раптовий вітер
Шарувáти – сапати міжряддя
Швáґер – шуряк
Швóринь – великий цвях
Шéно – щойно
Шéстий – шостий
Шкéлко – шматок скла
Шлю'фка – кусочок ремінця
Шлямувáти – очищати тупим ножем кишки від бруду й жиру перед виготовленням ковбаси
Шля'рка – те ж, що й оборка
Шлия' – частина упряжі, у яку запрягають коней
Шмáта – тряпка
Шмат – в значенні – дуже, надзвичайно; шмат ліпша
Шмиги – страва із нарізаної пластинами картоплі, яку печуть з обох боків на плиті
Шмір – змазка
Шнóбиль – емоц.- великий ніс
Шо1 – що
Шо2 – щось; скази шо, то зразу набереш
Шóпа – хлів, де зберігають сіно, солому
Шóшчи – ніби, напевно
Шпацирувáти – весело йти, маршувати
Шпихíр – комора для зберігання зерна
Штахéта – штахетина, окрема дощечка загорожі
Штиль – держак лопати чи сапки
Штири – чотири
Штрýкс – вельвет
Шýбир – закривка в печі для регулювання тяги Шумíвка – ложка для збирання піни
Шуфéлька – совок для сміття
Щ
Щипíра – листя зеленої цибулі
Я
Я'сік – наволочка на маленьку подушечку Я'сьмір – жасмин
Я'года – полуниця

 

 

 

 

Створення і підтримка сайту pbb.lviv.ua

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123