This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Дослідження становлення сільськогосподарського підприємства «Шпола-Агро-Індустрі»

Цяпкало Роман, м. Шпола, Черкаська обл.

Вступ
В Україні на сучасному етапі розвитку економіки сільського господарства розгорнулися глибокі соціально-економічні перетворення. Їх здійснення потребує підвищення ефективності роботи аграрного сектора економіки. Наприклад, гостро стоїть питання ефективності форми організації праці на селі.

За таких умов активний розвиток фермерських господарств виступає як прогресивна форма перетворення. За умови правильної організації економічного механізму їх функціонування, такі господарства можуть досягти досить великого рівня розвитку у системі багатоукладної економіки. Фермерські господарства є формою малого аграрного підприємництва, розвиток якої сприяє вирішенню продовольчої проблеми, зайнятості сільського населення, відродженню соціальної сфери села.
Розділ 1. Характеристики технологій
Історичні передумови виникнення технології No-Till
На сьогодні склалися такі умови, коли ринок України диктує надзвичайно жорсткі правила для підприємців, особливо тих, які займаються сільським господарством. Адже ця підприємницька діяльність вважається найризикованішою справою – навіть банків небагато, які б із великим задоволенням надавали кредит. Щодня сільгоспвиробники стикаються з новими й новими проблемами. Особливо болючим питанням є ціна на паливно-мастильні матеріали (їхня вартість постійно збільшується), мінеральні добрива, насіння, засоби захисту рослин. Тож кожний новий крок у подальшій справі має бути чітко обґрунтований, бо найменші помилки можуть спричинити небажані результати. Таким новим кроком є система мінімального обробітку грунту NO-TILL, яка дозволяє зменшити витрати до найнижчого рівня.
Засновником ґрунтозберігальної системи землеробства був І.Є.Овсинський (1899), який дав перше обґрунтування безплужного обробітку землі. І.Є. Овсинський керував посиланням, що будь-який ґрунт у природному стані пронизаний коренями рослин, ходами дощових черв’яків, і тому є проникним для повітря і води. Обертання скиби ґрунту при оранці знищує мережу каналів, утворених гниючими коренями та ходами дощових черв’яків, перетворює ґрунт на однорідну порошкоподібну масу.
Ідеї Овсинського про мінімізацію обробітку ґрунту широко застосовувалися в степовій Україні ще наприкінці XIX ст., українські ж селяни, що емігрували до Америки та Канади, зуміли їх відродити в 30-х роках минулого сторіччя вже на машинній тязі.
За традиційних умов, для обробітку одного гектару потрібно використати 0,8 кінських сил. (к.с) . Це майже те саме співвідношення, що існувало при землеробстві у наших прадідів, коли для обробітку одного гектару потрібно було мати одного коня.
Обробіток землі за системою Ноутил передбачає сівбу у необроблений ґрунт, після жнив з полів не прибирають стерню та поживні залишки, боротьбу з бур’янами проводять шляхом правильного підбору сівозмін та кваліфікованим застосуванням засобів захисту рослин.
За рахунок зменшення кількості операцій з обробітку землі досягається зменшення капіталовкладень у сільське господарство, вже перевіреною є норма, коли на 10 000 га для посіву за технологією Ноутил потрібен один потужний трактор і одна спеціалізована широкозахватна сівалка, тобто можливою є норма в 0,07 к.с. на 1 га (при застосуванні традиційного землеробства є 0,8 к.с. на 1 га). Економія – на 91,25%.
Ці зміни ведуть до економії витрат на запчастини, паливно-мастильні матеріали, та оплату праці механізаторів, що дозволяє спрямувати заощаджені кошти на придбання високоякісного насіннєвого матеріалу, достатньої кількості міндобрив та засобів захисту рослин, і відповідно отримати більшу урожайність та меншу собівартість вирощеної продукції. При застосуванні технології Ноутил можна вести мову не лише про прибутковість, а й про окупність сільського господарства.
Залишаючи стерню на полі, зберігається волога ґрунту, взимку стерня затримує сніг, а навесні, під час танення снігу, зменшить втрати вологи та перешкодить вимиванню й ерозії ґрунту. Під час дощу стерня захистить землю від розмивання та допоможе їй увібрати дощову воду.
Прямий посів (у необроблений ґрунт) перешкоджає втраті CO2, дозволяє забезпечити рослини вологою, не руйнує біохімічну рівновагу ґрунту, коли внаслідок перегортання шару ґрунту втрачаються корисні бактерії.
Диференційовані сівозміни дозволяють, як зменшити внесення міндобрив, так і розтягнути в часі період сівби, розосередивши строки посіву різних культур, коли одна сівалка обробляє всю територію.
Ще одним фактором, що має спонукати сільгоспвиробника до застосування Ноутилу, має бути проблема збереження родючості ґрунтів. Унаслідок оранки ґрунт вивітрюється, видувається, змивається, і через певний час варварського господарювання земля втрачає свою родючість. Мала кількість дощів, посуха, вітри – і отримуємо пилові бурі. У 2007 році у результаті засухи пилові бурі траплялися на півдні України, у Росії та Ставропольському краї (Росія), саме там, де було розорано степи.
Застосування Ноутилу дає можливість зберегти захисний поверхневий шар ґрунту, не допускає підповерхневого ущільнення ґрунту, запобігає ерозії та іншим видам виснаження.
Зараз маємо тенденції до підвищення світових цін на нафту та всі види носіїв енергії, на метал, а відповідно сільськогосподарську техніку.
Сільське господарство є одним із найбільших споживачів металу (сільськогосподарська техніка, запчастини) та пального.
Застосування Ноутилу дає економію до 60 % пального, дозволяє зменшити використання техніки. Для порівняння: застосування технології прямого посіву дозволяє отримати на 1 л пального 123 кг зерна, тоді як при традиційному землеробстві це співвідношення має вигляд: 1 л пального – 50 кг зерна.
Схожа ситуація і з міндобривами: 1 кг суміші N:P:K при Ноутил “дає” 23 кг зерна, при традиційному землеробстві лише 15 кг зерна.
Ціни на пальне щороку зростають. Наприклад, у 1990 році потрібно було продати 350 кг зерна, щоб на виручені гроші придбати 1 т дизельного палива. У 2008 році вже потрібно продати 5 т пшениці, щоб купити 1 т пального .
Огляд сучасної техніки
Щоб перейти на Ноутил, насамперед потрібно придбати імпортну техніку (трактори, сівалки, обприскувачі, розкидачі мінеральних добрив, ґрунтообробні комплекси та збиральні комбайни). На сьогодні, техніка вітчизняного виробника неспроможна повністю задовольнити високу якість технологічних операцій. Сівалка - основа технології «No Till».
Зернова сівалка Giorgi "D-10" призначена для прямого посіву зернових та зернобобових культур, сої, ріпаку і люцерни з одночасним внесенням добрив. Працює по новій технології «No Till». Вона може висівати зернові культури відразу після того, як пройде комбайн. А це дає можливість зекономити пальне й час.
Особливість сівалок Giorgi - їхня модульність. Модуль має довжину 4м. Можна використовувати 1-2-3-4 модулі. Потужність сівалки приблизно 120-130 кінських сил. Для трактора достатньо, щоб працювати з 1-модульною сівалкою. І ще одна важлива особливість - величезну роль відіграє тиск на сошник, на диск. Для того, щоб провести справжній No-till-посів, тиск має бути не менше 300-400 кг. Міцні рослинні рештки, скажімо, кукурудзи, неможливо розрізати без створення значного тиску на сошник або диск.
Впроваджувати нові технології неможливо без трактора John Deere. Витрата пального на тракторі John Deere 4755 з розрахунку на 1 га: 23,5 л. В перерахунку на гривні: 23,5•7,5=176,25 грн.
При використанні трактора Т-150К - витрата пального на 1 га =35 л. Маємо: 35•7,5= 262,5 грн. Отже, при заміні трактора Т-150К на John Deere 4755 (потужності рівні 190 л/с), витрати господарства зменшуються на 86,25 грн. з 1 гектара, а це становить 67,1%.
Комбайн «New Holland» - це новий еталон якості від спеціалістів зернозбиральних технологій. Завдяки застосуванню нової роторної технології компанії «New Holland» та досконалим експлуатаційним характеристикам, комбайни цієї серії встановлюють новий стандарт якості і є найкращими машинами. Продуктивність і якість обмолоту й очистки зерна найефективніша на сьогодні. Комбайни «New Holland» - це відгук нових технологій на потреби сучасного сільського господарства.
Якісне насіння та міндобрива – один із етапів підвищення урожайності
Наступний етап використання технологій - придбання високоякісного посівного матеріалу. Адже не секрет, що запорука врожаю закладена в насінні. Далі, як кажуть, справа самого майстра: все залежить від уміння працювати на землі. Особливе значення слід приділити живленню росли, бо при нульовій технології органічні добрива не вносять, залишаються на полі тільки післяжнивні рештки, яких не достатньо для відновлення балансу. Тому для очікуваного врожаю важливе значення має використання мінеральних добрив. Система захисту теж відіграє чималу роль. На сьогодні неможливо навіть за класичної технології вирощування культур обійтися без препаратів захисту рослин.
Актуальним питанням сьогодення є вирощування сортів і гібридів створених регіональних системах по селекції та зерноводству. Такий територіальний підхід дозволяє вирощувати сорти й гібриди, найбільш адаптовані до місцевих умов.
Розділ 2. Дослідження результатів впливу технологій на прикладі «Шпола-Агро-Індустрі»
З історії виникнення сіл, землі яких орендує господарство.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агро-Індустрі» утворене в грудні 2002 року, трудову діяльність розпочало 1 квітня 2003 року. Підприємство очолює Кисельов Олександр Борисович. Виробничу діяльність товариство здійснює, орендуючи майнові та земельні паї громадян сіл Сигнаївка, Мар’янівка, Надточаївка.
У книзі «Історія сіл і міст УРСР. Черкаська область» видання 1972 року датою заснування села вважає початок XVIII ст.. Знаходячись у низовинній частині рельєфу, оточене горбами, село не раз зазнавало нападів кримських татар. Зокрема, у 1738 році вони майже повністю спалили село, яке через два роки було відбудовано заново. За одним з переказів, назва походить від імені русокосої дівчини-красуні Мар’яни, яка разом з козаками боронила свою землю від чужинців і загинула в бою. Козаки, які поселилися тут згодом, назвали поселення хутір Мар’яни, згодом – село Мар’янівка.
Село Надточаївка виникло у середині XVII ст. За переказами, село виникло після того, як військо Богдана Хмельницького вигнало польських шляхтичів з нашого краю і українські селяни змогли відчути себе вільними господарями на своїй землі. А безлісі рівнинні території приваблювали їх родючими цілинними землями, які давали високі врожаї зернових. Народна легенда розповідає, що саме в цей час на березі річки Гнилий Ташлик і поселився селянин на прізвище Надточій, який збудував собі хатину і почав розорювати навколишні землі. У нього була багато чисельна сім’я. діти Надточія теж лишились згодом жити в цьому селі і утворили свої сім’ї. Тому незабаром більшість жителів села мали прізвище Надточій. Їх нащадки живуть в селі і дотепер. Саме від прізвища першого поселенця і походить назва села.
С. Сигнаївка виникло на початку XVII ст. Історичні джерела припускають, що спочатку це був козацький сторожовий пункт на високій курган-могилі на західній околиці села, при в’їзді з боку Шполи. Про це говорить і легенда про заснування села саме навколо сторожового пункту, з якого козаки сигналили, попереджали навколишніх жителів про напад татар. Від слова «сигналити» і походить слово Сигнаївка. За іншою версією, назва села утворилась таким чином. Колись біля згадуваної вже курган-могили збудував собі хату син якогось козака на прізвище Гай. Від складання слів син і гай утворилось слово Сигнаївка, бо згодом біля хати сина Гая збудували свої житла й інші поселенці.
«Шпола-Агро-Індустрі" має 15 тис. га землі у вищезгаданих населених пунктах.
Продукція рослинницької і тваринницької галузі рентабельна. Площа ріллі під урожай 2009 року, згідно структури посівних площ по господарству складає 4690 га. В структурі зернові займають 3410 га або 72,7%, технічні займають площу 1280 га або 27,3%. В господарстві повністю перейшли на “ноутіл”-технологію обробітку землі без плуга. На своїх полях застосовують лише сівалки, обприскувачі та комбайни. Це захищає ґрунти від ерозії й дозволяє збирати високі врожаї за низької собівартості продукції.
Славиться підприємство тим, що висівають у господарстві гібриди та сорти французької селекції компанії "Коссад Семанс" та не один сезон обробляють землю за системою No-till.
Продуктивні сорти пшениці СО207, Соріал, Ренан, Фарандоль обробляють гербіцидом (Серто Плюс - BASF) та фунгіцидами (Абакус - BASF) . Пшениця стоїть чиста до збирання. При такій технології пшениця дозріває на зеленому листку. Отже, рух елементів живлення триває до початку збирання, а живлення зерна сприяє збільшенню маси 1000 насінин і, як результат, збільшенню врожайності. Саме цього й бажає фермер.
Крім товарних посівів, є в "Шпола-Агро Індустрі" й ділянки гібридизації насіння французької селекції компанії "Коссад Семанс", під якими в господарстві зайнято близько 1400 га, що, своєю чергою, дає змогу щороку виводити на ринок 140-150 тис. посівних одиниць кукурудзи та 60- 70 тис. соняшнику. На думку Фредеріка Шавіньї, керівника компанії, найкращий гібрид соняшнику на ринку України - Імерія КС, і не тільки в рамках технології з Євро-Лайтнінг, а й за якістю насіння та врожайності. Зі слів керівника: "По-перше, чистота посіву. На полях здійснюємо програмну систему захисту проти бур'янів і хвороб: після сівби, відразу перед появою сходів, обробляємо гербіцидами на основі метолахлору (1л) і прометрину (3л), у фазі шести-восьми листків - гербіцидом Євро-Лайтнінг (1 л) і потім у фазі початку цвітіння - фунгіцидом Піктор у нормі 0,5 л. Останній захищає від захворювань, поліпшує рух живлення в рослин і, як засвідчують випробування в господарстві, підвищує врожайність на 20-25%. По-друге, за норми висіву 80 тис. шт. насінин соняшнику на 1 га перед збиранням маємо 70 тис. виповнених кошиків. Потенціал на сьогодні - просто ідеальний". Наприклад, в 2009 – 2010 роках на полях "Шпола-Агро Індустрі" гібрид Імерія КС дав урожай по 38 ц з гектара.
Друга за значимістю культура в портфоліо «Шпола-Агро Індустрі» — соняшник. Його значення для економіки господарств переоцінити важко. Але посіви соняшнику в багатьох регіонах України потерпають від вовчка. Як краще протистояти цьому бур’яну-паразиту? Фірма Caussade Semences іде шляхом створення гібридів, генетично стійких до вовчка, зокрема і останніх його рас: таких в асортименті Caussade Semences понад 50%.
Крім того, є і гібриди, адаптовані до технології Клеарфілд: темпи зростання цієї технології становлять 30% на рік, і нинішнього року близько 20% посівів соняшнику в Україні вирощувалися із застосуванням гербіциду Євролайтнінг. Найближчим часом Caussade Semences запропонує аграріям гібрид, генетично стійкий до вовчка. Тобто він матиме подвійний захист проти вовчка і буде надійно захищений проти бур’янів.
За технології No-till, яка узвичаєна в господарстві, 30% кореневої системи пшениці, де висіяно сорт Фарандоль, міститься в грунті на глибині 30 см, а 70% сягає глибшого горизонту (інколи - 1,5 м і глибше), на обробленій же землі - 80% кореневої системи перебуває на глибині 20-30 см, а нижче метра - жодного корінця. Відповідно, за No-till резерв вологи й грунтові елементи живлення, тобто потенціал грунту, використовується на 90%. За таких умов можна очікувати 95-100 ц/га, і потенціал сорту сприяє цьому.
Порівняльна характеристика результатів діяльності підприємства
В ході дослідження основних питань в роботі, ми спілкувалися з представниками господарства. Ось про що вони нам розповідали. Розрахунки із власниками паїв проводяться вчасно та в повному обсязі коштами, сільськогосподарською продукцією та послугами. Розмір орендної плати за землю складає 3%.
Керівник господарства нам розповів: «За останні 3 роки прибуток збільшився на 30% це показує ефективність нової технології та техніки. Уже 8 років ми використовуємо технологію No Till. На сьогоднішній день компанія обробляє 7 тисяч га землі. На 6 тисячах вже третій рік запроваджено систему No-till. Зверніть увагу: це не просто прямий посів без обробітку грунту. Ми на власні очі переконалися в перевагах справжньої науково обґрунтованої технології No-till на українських теренах. Всі операції зводяться до трьох: посів за допомогою спеціалізованої сівалки Giorgi, заходи із захисту рослин за допомогою обприскувача Berthoud і збирання комбайном без подрібнювача рослинних решток. Ось тут і настає момент найбільшого здивування: як це, без подрібнювача? Дуже просто. Принцип справжнього нульового обробітку полягає в тому, щоб якомога більше рослинних решток залишилося неушкодженими. Якщо у вас після збирання на полі залишилася подрібнена маса, вона швидко перегниє і перетвориться на гумус. З часом з поверхні зникне природний захисний шар. Тому треба залишати стерню якомога вищу, щоб вона надійно захищала поверхню. Тоді сильні вітри взимку, що не рідкість на українських широтах, не заберуть з поверхні зимові запаси вологи. Висока стерня: чи перешкода це для подальшого посіву? Для прикладу, на полях компанії після сорго залишається стерня заввишки 60-70 см, і сівалка легко йде по ній. Після кукурудзи ми бачили стерню 30-40 см, і сівалки прекрасно по ній проходили, а посів озимого ріпаку був ідеальним. Справжня No-till-сівалка виробництва Giorgi не боїться високої стерні.
Результат компанії «Шпола-Агро Індустрі» з No-till в умовах 2009-2012 років безумовно вражає. Міркуйте самі, середні врожаї культур такі: пшениця - 42 ц/га, кукурудза - 75 ц/га в сухій вазі, соняшник - 28 ц/га в сухій вазі, горох - 28 ц/га. І це не на дослідних ділянках, а на масштабних товарних і насіннєвих посівах.»
Наведемо таблиці росту показників підприємства з деяких аспектів.
Середня урожайність
    Середня урожайність до застосування технологій    Середня урожайність після застосування технологій
                                  2003-2008 р.р.    2009 р.    2010 р.    2011 р.    2012 р.
Пшениця                            35-38             42           46          48-50    55-65
Ячмінь                                35-38            42          45-47       50-52    55-65
Ріпак                                   60               65          67-75       75-80    80-85
Горох                                20-22            25          28-30        30-34    34-40
Соя                                   20-22            28          28-30        30-34    34-40
Соняшник                          25-29            38          38-45        45-60    60-65
Кукурудза                         40-45            75          80-85         90-95    90-95

З даних таблиці видно, що по всіх основних показниках господарської діяльності спостерігається зростання. Середня урожайність зернових зросла від 35 ц/га до 65 ц/га, а це становить 54 %. Вартість валової продукції зросла на 130% в порівнянні з 2004 роком. Витрати на оплату праці при виробництві продукції мають тенденцію до збільшення, так в 2004 р. становили 7500 грн., а в 2010 р. - 128680 грн. за цей період зросла кількість працівників господарстві – від 20 до 80.
Зростання даних показників є позитивним для підприємства. Рівень рентабельності також зростає.
Як видно, все це впливає на економіку нашої місцевості. Люди мають хорошу зарплатню, а закупівля нової техніки збільшує кількість робочих місць. Зростає продуктивність праці. Після утворення підприємства «Шпола-Агро-Індустрі» села району почали нове життя. За 8 років роботи пройшла заміна майже всього сільськогосподарської техніки та були побудовані і встановлені нові сушарки нового зразка фірми «Law» з бункерами «LorD», які пересушують 600 тон зернових на добу.
Основні показники ефективності господарської діяльності
Показник                                                                     Роки
                                                                                    2010 р.    2011р.    2012 р.
Вартість валової продукції в порівняльних цінах, тис. грн.    2220,5     5946,6    8638,1
в тому числі в розрахунку на:            
100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.                     173,33     263,01    478,51
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.                          15,21        78,0    207,48
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.                      4,95        10,98    14,55
Витрати на оплату праці, тис. грн.                                      7,5        40,59    127,68
Чистий прибуток, тис. грн.                                                2,76       26,43    65,25
Рівень рентабельності,%                                                  17,01%    38,5%    65,4%

Висновки
1. Щорічні дотації держави для сільгоспвиробників сягають 2,4 млрд. доларів. Витративши ці кошти на впровадження нових та ефективних технологій, Україна в майбутньому могла б відмовитись від будь–яких дотацій в сільському господарстві. Але сказати, що технологія Ноутил врятує нас від усіх бід, - не можна. Це ціла система, яка потребує дотримання найменших тонкощів у всіх технологічних операціях. Якщо хоча б одним із елементів знехтувати, то система вже не дасть бажаних результатів. Отже майбутнє - за нульовим обробітком грунту. І що швидше сільські господарства почнуть впроваджувати у виробництво систему Ноутил, то буде відбуватися зниження витрат та прибутки в сільському господарстві країни.
2. У 1999-2000 роках пройшов новий етап реформування на селі: на базі колективних сільськогосподарських підприємств утворено господарські товариства на основі приватної власності на землю. Більшість селян Шполянського району віддала перевагу такій організаційній формі, як ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю).
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Шпола-Агро-Індустрі» утворене в грудні 2002 року, трудову діяльність розпочало 1 квітня 2003 року. Кілька років організатори товариства використовують технологію No Till.
4. Результати діяльності господарства вражаючі: середня урожайність зернових зросла від 35 ц/га до 65 ц/га, а це становить 54 %. Вартість валової продукції зросла на 130 % в порівнянні з 2004 роком. Витрати на оплату праці при виробництві продукції мають тенденцію до збільшення, так в 2004 р. становили 7500 грн., а в 2010 р. - 128680 грн. за цей період зросла кількість працівників господарстві – від 20 до 80. Зростання даних показників є позитивним для підприємства. Рівень рентабельності також зростає. І найголовніше –зростання кількості робочих місць.
5. Все це впливає на економіку нашої місцевості. Люди мають хорошу зарплатню, а закупівля нової техніки збільшує кількість робочих місць. Зростає продуктивність праці.

Створення і підтримка сайту pbb.lviv.ua

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123