This website works best with JavaScript enabled
Joomla

Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр

У результаті революції 1917 року українці почали прагнути мати власну державу. У першій великій демонстрації, яка відбулася, окрім прапорів із соціалістичними гаслами, були прапори, які вимагали гетьмана. У 1917 році всі були захоплені соціалізмом. Здавалося, що сила цих ідей не могла перевершити їх. Характерно, що ТУП (Товариство Українських Поступовців) було понадпартійним об’єднанням протягом приблизно десяти років.

Після 1917 року воно змінило назву на Партію Соціалістів-Федералістів. На мітингу в Київському університеті студенти заявили, що професори мають повну «політичну свободу» — тільки соціалістів-революціонерів чи соціалістів-демократів. На той час це свідчило про надзвичайну толерантність.

Утворення Центральної Ради відкрило нову епоху в історії України. Практично всі члени Центральної Ради були соціалістами, і вона легко співпрацювала з большевиками в боротьбі з «буржуазним» Тимчасовим урядом, який також був захоплений соціалістичними ідеями. Хоча боротьба з соціалізмом здавалася неможливою, події різко змінили думку великої частини українців.

Тривала анексія України большевиками, якій майже не було протидії. По-друге, дії Центральної Ради. Під охороною німецьких багнетів переворот викликав вороже або взагалі байдуже ставлення до Центральної Ради серед населення. Люди втратили довіру до уряду. Запевнення Центральної Ради, що її політика, яка призвела до большевицької окупації та німецької, залишиться незмінною, було шкідливим.

Декларація була оприлюднена саме тоді, коли суспільство очікувало змін. Друга причина, яка посилила позицію Центральної Ради, полягала в тому, що німецькі окупанти, ставши сильними в Україні, втручалися у внутрішні справи країни.

Коли вони ретельно вивчили стосунки між різними групами в Україні, вони швидко зрозуміли, що уряд був слабким і не міг забезпечити постачання хліба згідно з Берестейським договором.Австрійські представники в Одесі та Києві повідомили свій уряд про те, що населення не підтримує владу. Однак австрійський уряд вважав цю радикальну реформу несвоєчасною, хоча граф Форгач навіть хотів замінити український уряд німецьким генерал-губернаторством."

Центральна Рада втрачала популярність, і рух проти неї поширювався одночасно. Багато селян і міських людей прагнули створити несоціалістичний уряд.

Делегації з різних регіонів зверталися до Центральної Ради з проханням скасувати земельний закон. Вище була згадана резолюція Лубенського з’їзду. Аналогічну резолюцію підтримали великі та малі землевласники на зборах, які відбулися в Харкові з 6 по 17 квітня. В

Багато старшин 1-го Українського Корпусу та козаків Вільного Козацтва приєдналися до створення Української Народної Громади в Києві. Зокрема, М. Устимович, Гіжицький, 1. Пащевський, В. Кочубей, М. Воронович, В. Любинський, М. Василенко та інші були відомими діячами. З Союзом Земельних Власників, а також з партією Українських Хліборобів-Демократів, до якої належали брати В. і С. Шемета, М. Міхновський і В. Липинський, громада мала тісний зв’язок.

У половині квітня Громада зв’язалася з командуванням Німеччини. На зустрічі присутні німці.Кого та австрійське командування вирішили підтримати іншу владу, яка постала б наслідком перевороту, оскільки вони не могли співпрацювати з Центральною Радою.

На початку планувалося створити новий уряд у формі диктатури, з сильною владою та, принаймні на початку, без народного представництва. Гетьманат вважається найефективнішою формою влади.

П.Скоропадський та гетьманська доба

Є. Чикаленко, багатий поміщик та відомий громадський діяч, був одним із кандидатів на гетьмана. Незабаром відпала кандидатура Є. Чикаленка. Крім самого кандидата, причиною цього було небажання німецького командування та багатьох впливових українців висувати цивільну людину на чоло держави під час громадянської війни.

П. Скоропадський, почесний отаман Вільного Козацтва та командир 1-го Українського Корпусу, був серед інших кандидатів, включаючи М. Міхновського. Вія, представник старої української аристократії, був відомий як видатний воєначальник завдяки своєму сильному патріотизму. Брат гетьмана Івана Скоропадського був предком роду Скоропадських. Рід Скоропадських дав багато відомих людей протягом XVIII століття. Один із найосвіченіших людей України XVIII століття Михайло Скоропадський був високо вшанований. Його син Іван, який був членом Комісії в 1767 році, був надзвичайно популярним серед козаків, що його вважали кандидатом на гетьмана. У 1800-х роках Єлисавета, тітка майбутнього гетьмана Скоропадського, по чоловікові Милорадович, була відомою українською діячкою. Вона надала Львівському Товариству імени Шевченка 8.000 Гульденів і підтримувала українські навчальні заклади на Полтавщині. У кінці квітня Українська Народна Громада вела переговори з німецькими представниками, щоб визначити склад міністрів майбутнього уряду. Генерал німецького уряду, який фактично керував військовою справою німців в Україні, з’ясував умови, на яких німці погоджувалися на переворот. Ці основні умови включали: 1. Визнання Берестейського договору. 2: Розвиток Центральної Ради 3: відкладення Установчих Зборів до моменту, коли Україна буде «повно заспокоєна». :4. підпорядкування польовим судам осіб, які виступають проти окупантів. :5. Свобода торгівлі :6. Реабілітація права власності на землю Селяни повинні заплатити за землю, яку вони отримали. Збереження значних активів :7. оплата військової допомоги Україні.Генерал ґренер підкреслив, що німці не будуть брати участь у перевороті та підтримуватимуть гетьмана лише після його обрання.

29 квітня 1918 року Хліборобський Конгрес зібрався в Києві. На цей Конгрес прибуло 6.432 уповноважених представники з восьми губерній України. З’їзд зібрав приблизно 8.000 людей, переважно селян. У своїх промовах вони рішуче висловлювали незадоволення політикою Центральної Ради та соціалістичними експериментами. Вони також вимагали поновлення приватної власності на землю та створення міцної влади в формі історичного гетьманату. Усі присутні одноголосно обрали Павла Скоропадського гетьманом. На Софійському майдані відслужено молебень, а гетьмана миропомазав єпископ Шкодим у Соборі св. Софії. Так було проголошено Павла Скоропадського гетьманом. З усіх обрань це було найбільш велелюдне, якщо порівняти його з обраннями гетьманів, починаючи з Виговського та закінчуючи Розумовським. 29 квітня прихильники гетьманського перевороту без боротьби опанували всі державні установи. Тільки Січові Стрільці, які охороняли Центральну Раду, пробували боронити П; три гетьманські старшини були вбиті. ЦНА була розпущена. Професор М. Грушевський, як особиста особа, проживав у віллі «Виноградний Сад» поблизу Києва. Це був кінець «безкровного» перевороту.

Новий уряд зіткнувся з великими труднощами, коли почалася робота. 29 квітня Гетьманом та отаманом (головою) Ради Міністрів Миколою Устимовичем підписали маніфест «Грамоту до всього Українського Народу» та «Закони про тимчасовий устрій України». Гетьман заявив у грамоті, що він «відкликнувся на поклик трудових мас Українського Народу і тимчасово взяв на себе всю повноту влади». У цій грамоті він проголошує себе гетьманом усієї України. Усі земельні комітети та Центральна Рада розпускаються, а міністри та їхні товариші звільняються, але всі урядовці Центральної Ради повинні продовжувати працювати.

Закон про вибори до Українського Сойму незабаром буде випущений. Право приватної власності повертається; великі землі будуть викуплені за плату, а малоземельні хлібороби отримають землю. Будуть гарантовані права працівників. У «Законах про тимчасовий державний устрій України» зазначено, що ці закони діють до скликання сойму. У «Законах» визначено основні принципи нового уряду, включаючи гетьманську владу, права населення, закони та організацію управління. Генеральний Суд був відповідальним за підтримку законності в Україні. Назва «Українська Держава» буде використана замість «Української Народної Республіки».

У контексті конспірації не було можливості підготувати список міністрів. М. Устимович, маловідома людина в Києві, був призначений першим отаманом — головою Ради Міністрів. Він намагався залучити відомих українських діячів, особливо ес-ефів, яких називали члени ТУП з початку революілії. М. Устимович не зміг створити кабінет міністрів.

Соціалістична більшість населення мала негативне враження від перевороту 29 квітня. Наприклад, партія есерів, яка є найкультурнішою та найінтелігентнішою партією в Україні, демонструє, як інтелігенція сприйняла події 29 квітня. До 10.000 селянських делегатів мали прибути на Всеукраїнський селянський з’їзд у Києві на початку травня. Однак цей з’їзд був заборонений урядом. Тоді учасники з’їзду незаконно зібралися в Голосіеві біля Києва, щоб протестувати проти самої влади Гетьмана. З’їзд закликав до боротьби проти «контрреволюції», заявивши: «Умремо, а землі й волі не дамо». 14 травня в Києві відбувся нелегальний Всеукраїнський робочий з’їзд, який вирішив боротися з гетьманатом за Українську Республіку. Одинадцять-тринадцять травня відбувся нелегальний з’їзд Української Партії Соціалістів-Революціонерів. У ньому виникла боротьба між його прихильниками. Права сторона підтримувала демократизацію політичного та громадського життя та була готова до компромісу з урядом, тоді як ліве крило критикувало всю діяльність партії, шукало порозуміння з російськими большевиками та чітко дистанціювалося від усіх українських політичних груп. Новий Центральний Комітет партії був створений і почав видавати журнал під назвою «Боротьба», який пропагував соціяльну революцію в Україні. Цю групу та саму назву називали «боротьбістами». У Києві відбувся з’їзд Конституційно-Демократичної Партії з 8 по 11 травня.

Одночасно відбувся з’їзд есерів, який визнав Україну незалежною державою, але відмовився від ідеї федерації з Великою Росією. Він негативно ставився до тактики гетьманського уряду; він вважав конституцію абсолютистською та антидемократичною, а кабінет вважав реакційним і заборонив своїм членам брати участь у ньому.

Багато російських організацій створили третій фронт внутрішньої боротьби. Коли в Україні настало спокійне життя, росіяни посунули з окупованих большевиками земель. Багато з них прибули, вважаючи себе народженими в Україні, маючи пашпорти, видані українськими консулами. Але коли вони прибули до України, ці люди поширили свою ворожнечу до ідеї створення самостійної Української Держави і зробили Київ місцем для шпигунства та брехні. У цьому місці були засновані «Союз Возрождения России» та «Києвський національний центр», які були російськими та ворожими до України. Вони проводили шкідливу діяльність проти Української Держави та проти скликання Сейму.

Ці організації, хоча вони володіли різними політичними поглядами, об’єднувалися ворожістю до української державності та «сепаратизму». Характерно, що генерал Деніхін заборонив колишнім гетьманським урядовцям приймати на службу в 1919 році, коли Гетьманська Держава вже не існувала, а російська «Добровольча армія» на деякий час окупувала Україну. Російський монархічний союз під назвою «Союз деятелей Украиньі» діяв у Києві та мав осередки по всій Україні. Вони агітували за поновлення монархії в Росії та приєднання України до неї.Ці групи вважали, що Україна повинна перетворитися на П’ємонт, де будуть створені збройні сили для боротьби з большевиками. П. Мілюков, лідер кадетської партії, прибув до Києва в червні 1918 року, щоб дослідити думки німців і українських громадян щодо відновлення Російської держави. Його місія була дуже цікавою в цьому сенсі. Ці факти розділені та не можуть бути виведені з історичної перспективи. Півроку тому М. Грушевський, автор 4-го Універсалу, сказав: «З ким буде по дорозі Народна Республіка, вона й установить федеративну зв’язок», і продовжив: «Не розриваючи федеративної традиції, як провідної ідеї нашого національно-політичного життя, ми мусимо твердо сказати, що тепер наше гасло — самостійність і незалежність».

Організація гетьманського уряду

Міністерства працювали невпинно, незважаючи на всі труднощі. М. Василенко та Д. Дорошенко були міністрами зовнішньої політики. Головною метою було сприяти визнанню Української Держави іншими країнами. Німеччина була першою європейською країною. Тим не менш, очевидні спільні інтереси цих двох держав не погоджувалися з поведінкою військової окупаційної влади, яка спричинила гострі конфлікти своїми надмірними вимогами. Таким чином, гетьманський уряд вирішив перенести свої безпосередні стосунки з вищою німецькою інституцією до Берліну.

Наприкінці літа Український Національно-Державний Союз звернувся до большевиків по допомогу, готуючи повстання проти гетьманського уряду. У помешканні товариша міністра фінансів В. Мазуренка тривали офіційні переговори з допомогою російських і українських перекладачів. X. Раковський і Д. Мануїльський з одного боку, і В. Винниченко та М. Шаповал з іншого, обговорювали умови повстання. Український Національно-Державний Союз обіцяв легалізацію комуністичної партії в Україні в обмін на військову допомогу, що мало привернути увагу німців.Мирові переговори припинили на початку жовтня 1918 року.

Раковський поїхав до Москви, а Мануїльський залишився в Києві, щоб підпільно боротися з урядом України. У своїй статті X. Раковський визнав, що в Києві советська делегація підтримувала комуністів і обговорювала з ними питання державного перевороту.

Найбільш жорстко критикували Міністерство внутрішніх справ. Гетьманський уряд призначив місцевих поміщиків, земських діячів і суддів на посади губерніяльних і повітових старост. Д. Дорошенко, дослідник історії цієї епохи, пише, що люди, які займали керівні посади за старого режиму, були призначені на всю Україну 3-4. Тим не менш, це було найважливішим питанням.

Спадщина Центральної Ради ще більше ускладнювала становище місцевих адміністрацій. Вище вже говорилося про те, як з приходом в Україну німців і австрійців почалася аграрна реакція. Волинські та подільські поміщики почали створювати «каральні загони», щоб стягувати з селян те, що вони вже забрали, а також гроші, які вони втратили. Німці та австрійці не тільки не перешкоджали цим каральним експедиціям, але навіть дали їм допомогу. У початковий період гетьманського уряду ці самочинні розправи були широко поширені, не маючи реальних здібностей припинити їх, і анархія продовжувалася кілька тижнів, поки нова адміністрація змогла покласти край їй. Однак гетьманський уряд отримав повну відповідальність за «каральні експедиції».

Після перевороту опозиція проти гетьманату зросла. Гетьман і кабінет міністрів охоче відповідали національним вимогам, пропонуючи опозиційним партіям взяти участь в уряді та зайняти міністерські посади, але переговори в цьому питанні не мали успіху. На початку серпня 1918 року Український Національно-Державний Союз змінився на Український Національний Союз з метою боротьби за владу в Україні. 18 вересня А. Ніковського обрали головою Союзу, а В. Винниченко, який тоді був дуже популярний, заступив його. Була ще одна опозиційна організація, Всеукраїнський Союз Земств. С. Петлюра був головою Київської Губерніяльної Земської Управи.

Національний Союз рішуче боровся з гетьманським урядом. Боротьба з гетьманським урядом стає дедалі небезпечнішою. У багатьох місцях України були створені загони повстанців. Місцеві повстанці досягли значного успіху. Капітан Шинкар, командувач Київської військової округи за Центральної Ради, очолив потужний загін.

Гетьманський уряд не мав жодної зовнішньої підтримки. Антанта дозволила лише федерацію народів, які були частиною Російської імперії, включаючи Україну, але не визнавала Української Держави. Гетьманський уряд був безпорадним. Україна опинилася в ситуації, коли Антанта, большевики та антикомуністична армія Денікіна, яка була підтримана Антантою, стояли між собою. Вихід з цього положення міг бути зміною курсу. 14 листопада 1918 року велика кількість членів кабінету Лизогуба, які підтримували германофілів, був розпущений. 14 листопада Гетьман підписав указ про федерацію України з Росією, яка не була большевицькою.

Гетьманський уряд знав про це, але не діяв. Повстанські сили збиралися поволі. У липні 1918 року були заарештовані головний провідник повстання В. Винниченко та голова Всеукраїнського Союзу Земств С. Петлюра. В. Винниченка звільнено від посади негайно. Незважаючи на те, що міністри Д. Дорошенко та М. Василенко звернулися до Гетьмана з проханням звільнити С. Петлюру, він був звільнений з тюрми лише 12 листопада на «слово чести», що він не бере участі в повстанні. Незважаючи на це, С. Петлюра відправився до Білої Церкви, де знаходився центр повстання, і очолив його. Хоча повстанці не мали великого регулярного війська, у них було більше нерегулярного війська, яке складалося з добровільців із селян, міського населення та інтелігенції. Німецькі війська продовжували контролювати Невтралітет і шукали способи повернутися додому. 18 листопада повстанська армія розбила гетьманські війська під Мотовилівкою, що на віддалі 100 км від Києва. 20-го листопада Кінний Лубенський полк під командою полковника Ю. Отмарштайна та Запорізька дивізія полковника П. Болбочана перейшли на сторону Директорії. 1 грудня у Фастові Директорія та делегація Державного Секретаріяту ЗУНР у особах Д. Левицького та Л. Цегельського уклали договір. Повідомляючи про те, що ЗУНР вирішила «перестати існувати як окрема держава й злитися в одну велику державу з Українською Народною Республікою», вони зробили заяву.

Це було цілком розумно, щоб Гетьман передав владу урядові, а не конкретній особі. 1-го серпня 1918 року Рада Міністрів ухвалила закон «про Верховне Управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби й перебування поза межами Держави... Гетьмана». У результаті цього закону була створена Колегія Верховних Правителів, яка мала перебрати на себе найвищу владу.

Директорія в Києві

18 грудня 1918 року Директорія УНР вступила в Київ. На Софійській площі відбувся молебень, а також військова парада. 26 грудня уряд УНР під головуванням В. Чехівського (УСДРП) був створений. Статус нової влади був надзвичайно складним. Велика армія повстанців, яка забезпечила тріумфальний напад на Київ, також розтанула з такою ж швидкістю, з якою була створена. Селяни, які покинули гетьманську владу, поспішали додому, щоб ділити поміщицьку землю (Центральна Рада рішенням від 26 грудня 1918 року ухвалила закон про передачу селянам поміщицької землі без викупу).

Україна мала багато ворогів. Польські війська переважали українські в кількості та якості на заході. Негайно після повалення гетьманату російські війська посилилися на Україну. Під керівництвом генерала Денікіна російські антибольшевицькі сили зросли на південносхідній кордоні. Французи контролювали південну смугу між Одесою, Миколаєвом і Херсоном. Український уряд не мав підтримки чи спільників.

1 січня 1919 року большевики зайняли Харків без бою. Запорізький корпус на чолі з отаманом П. Болбочаном відправився до Полтави, яку большевики довго охороняли. Політика Директорії не змогла об’єднати обидві опозиції в Україні — праву та ліву. У деяких групах почалося «большевичення». Одна з найбільших повстанських груп, під керівництвом отамана М. Григоріева, яка раніше тривалий час боролася з юшою на Південній Україні, перейшла на бік большевиків. У ній було не менше працівників, ніж у Директорії. Махно, анархіст N, разом зі своєю великою армією та гарматами, перейшов на бік большевиків. Він працював у регіонах від Гуляй-Поля до Кременчука та Катеринослава. Перехід на бік большевиків Дніпровської дивізії під командою отамана Д. Терпила (Зеленого), яка стояла біля Києва, був ще важливішим. Розташована в районі Трипілля на південь від Києва, вона прийняла большевицьку програму. Під керівництвом отаманів, які не визнавали Директорію, Україна вкрилася повстанськими загонами.

2 лютого 1919 року Директорія переїхала до Вінниці після того, як вона залишила Київ большевиками. Директорія покидала Київ у період, коли в місті панувала анархія та безвір’я. Вона знову звернулася до командування військовими силами Антанти, щоб попросити допомоги, і воно поставило такі умови для переговорів: димісія В. Винниченка, В. Чеховського та С. Петлюри; контроль над фінансами України; і звільнення гетьманських міністрів і владик Антонія та Євлогія з в’язниці. Не було питання про те, чи буде Україна незалежною. У результаті цих обставин Винниченио покинув Директорію та поїхав за кордон. Петлюра став членом партії соціал-демократів і взяв на себе посаду голови Директорії.

Наприкінці червня та на початку липня большевики перемогли армію УНР, зайняли Проскурів і підійшли до Кам'янця-Подільського. В жовтні 1920 року армія УНР була витіснена Радянськими військами за Збруч. У результаті визвольна боротьба регулярної армії за незалежність України закінчилася.

Висновки

Українці боролися за створення власної, незалежної держави протягом п’яти років (1917-1921). На політичній карті з’явилася Українська Народна Республіка із столицею в Харкові, а не «Південно-Західний край Росії».

Утворення Центральної Ради відкрило нову епоху в історії України. З іншого боку, ні Центральній Раді, ні П.Скоропадському, ні уряду Директорії не вдалося зміцнити свої позиції та зберегти незалежність України.

Більшовики та прихильники унітарної Росії не могли ігнорувати бажання українців мати власну державу. Вони навіть взяли назву УНР, яка виникла під час національної революції, і в січні 1919 року ввели нову назву: Україна проголошувалась Українською Соціалістичною Радянською Республікою.

Тим не менш, сам факт того, що Україна існує та визнана міжнародною спільнотою, а також її чітко окреслені кордони, залежна адміністрація, столиця, герб, прапор і гімн, а також певні можливості культурно-національного розвитку дали українцям шанс сформувати власну незалежну державу.

Політика конфіденційності сайту

Створення сайтів і підтримка студія PBB design

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef12086 #150714100123